• Mer gods på järnvägen

  2016-07-01

  Nu har det gått ett år sedan kommunen tog över kombiterminalen i Sundsvall. Mer gods fraktas på järnvägen. Resultatet är 2600 färre lastbilar och 2500 ton mindre koldioxidutsläpp.

  Sundsvalls kommun tog över kombiterminalen i Sundsvall första juli 2015. Järnvägstransporterna till och från kombiterminalen har ökat med 30 procent det senaste året i jämförelse med året innan, vilket innebär 2500 ton mindre koldioxidutsläpp och 2600 färre lastbilar på vägarna.

  Godståget som går till Göteborg tur och retur fem dagar i veckan är fullbokad. Kombiterminalen kan, förutom Göteborgspendeln, ta emot ett fåtal godsvagnar till per dag och sedan är terminalen full.

  –  Vi vet att det är väldigt mycket långväga gods som fraktas till Sundsvall på lastbil. Det finns en stor potential att öka godsvolymerna på järnväg bara infrastrukturen tillåter det. Skulle fler godståg vilja köra in på terminalen hindrar det andra tåg, även persontåg att komma fram. Därför måste terminalen flyttas, säger Marie Israelsson, marknadsansvarig på Sundsvall Logistikpark AB.

  I logistikparken kommer kombiterminalen att ligga nära containerhamnen och där kunna ta emot fler godståg än den befintliga terminal som används idag. Utbyggnaden är en nödvändig åtgärd för att kunna transportera gods hållbart till regionen. När en lastbil har kört 2 mil har den redan hunnit släppa ut 1 kg koldioxid. Ett godståg kommer däremot 900 mil innan det har släppt ut 1 kg koldioxid. Det ”ryms” cirka 30 lastbilar på ett godståg.

  Sundsvall Logistikpark har nyligen gett Sandahls Goods & Parcel i uppdrag att driva kombiterminalen från 1 oktober i höst. De ska också vara med i utvecklingen av den nya terminalen i logistikparken. Förvärvet av terminalen var ett viktigt led i att kunna flytta godshanteringen i kombiterminalen, från centrala Sundsvall ut till hamnområdet, när logistikparken är klar. Platsen där kombiterminalen idag ligger behövs för att utveckla resecentrum och andra stadsutvecklingsplaner.

   

  Kontakt:

  Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB

  070-333 36 79

  Marie Israelsson, marknads- och kommunikationsansvarig Sundsvall Logistikpark AB

  070-191 63 79

  Dela denna nyhet
 • Sandahls Goods & Parcel ska driva kombiterminalen

  2016-06-01

  Sandahls Goods & Parcel får i uppdrag att driva kombiterminalen i centrala Sundsvall. När logistikparken, som ska byggas i hamnområdet, är klar flyttas både kombiterminalen och verksamheten dit. Avtalet skrivs på 5+2+2 år med start första oktober 2016.

  – Det här är en viktig pusselbit som fallit på plats. Det var viktigt för oss att hitta en stark operatör som vi får med oss i flytten till logistikparken, när den är klar, säger Anita Bdioui, styrelseordförande Sundsvall Logistikpark AB.

  Sandahls Goods & Parcel driver idag kombiterminalerna i Luleå, Umeå och nu snart även i Sundsvall. Systerbolaget Real Rail Sweden AB driver tågpendeln Sundsvall-Göteborg som ankommer och avgår från Sundsvalls kombiterminal.

  – Det är glädjande att vi har fått förtroendet att driva kombiterminalen i Sundsvall. Det är helt i linje med vårt bolags strävanden inför framtiden. Vi arbetar på flera sätt för att öka vårt användande av järnväg i våra transportsystem. I detta sammanhang är Sundsvall kombiterminal ett viktigt nav för oss. Den nya terminalen som ska byggas i logistikparken har ett strategiskt läge och har en stor utvecklingspotential som vi tror att vi kan medverka till att utveckla, säger Johan Ebefors, vd Sandahls Goods & Parcel.

  Sandahls Goods & Parcel ingår i koncernen Sandahlsbolagen Sweden AB. Goods & Parcel finns sedan tidigare i Luleå, Umeå, Sundsvall, Jönköping, Skillingaryd, Värnamo och i Göteborg.

  Viktiga frågor i denna upphandling har varit miljö – och marknadsfrågorna. Viljan att öka kombitrafiken och erbjuda transportmarknaden attraktiva tågtransporter är viktigt. Viljan att också flytta ut till logistikparken och verkligen utveckla den nya terminalen på ett hållbart sätt har också varit en grundpelare genom hela upphandlingen.

  – Vi är nöjda med upphandlingen och ser fram emot att få jobba med Sandahls för att utveckla kombitrafiken och göra järnvägstrafiken mer attraktiv, säger Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB.

  Bakgrund

  Sundsvalls kommun tog över kombiterminalen i Sundsvall första juli 2015. På sikt ska kombiterminalen flyttas ut till logistikparken. Driftavtalet på befintlig terminal går ut 30 september 2016 varför Sundsvall Logistikpark AB har handlat upp en operatör som ska fortsätta driva terminalen.

  Förvärvet av terminalen är ett viktigt led i att kunna flytta godshanteringen i kombiterminalen, från centrala Sundsvall ut till hamnområdet, när logistikparken är klar. Platsen där kombiterminalen idag ligger behövs för att utveckla resecentrum och andra stadsutvecklingsplaner.

  I logistikparken knyts transportslagen sjöfart, järnväg och väg ihop och blir ett nav för gods, och kan erbjuda regionens näringsliv effektiva och hållbara transporter. Det är viktigt för konkurrenskraften och viktigt för miljön.

  Kontakt:

  Anita Bdioui, styrelseordförande Sundsvall Logistikpark AB, 070-647 14 15

  Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB, 070-333 36 79

  Johan Ebefors, vd Sandahls Goods & Parcel, 0733-73 60 90

  Bild:

  Bild på logistikparken dit kombiterminalen ska flyttas, beräknas till 2020.

  Dela denna nyhet
Sida 10 av 40« Första...89101112...203040...Sista »