• Ny analys ger smartare beslut i offentliga bolag

  2016-08-18

  Med hjälp av en ny investeringsanalys som väger in fler perspektiv än strikt ekonomiska har en fallstudie av Sundsvalls Logistikpark genomförts. Analysen kan hjälpa offentliga bolag att ta bättre beslut och är resultatet av ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

  Investeringsanalysen innebär ett nytt sätt att värdera tillgångar än vad som vanligen görs. När en tillgång ska köpas in eller utvecklas så bestäms först användningen av den, därefter vilka intäkter den kan ge och till vilka kostnader. Det är sedan ofta grunden för beslut.

  Men många gånger behöver fler faktorer vägas in för ett mer komplett beslut. Sundsvalls kommun var intresserade av att hitta en analys som tar hänsyn till annat än bara ekonomi utan också miljöperspektiv vid en större investering, som investeringen i Sundsvalls Logistikpark.

  En tidslinje över hur utvecklingen kan förändras över tid för logistiskparken målades upp och en strategi för vad som bör göras med extra etableringsytor vid olika tillfällen togs fram med underlag från affärsmodeller, nyckeltal (exempelvis räntor) och godstrafikstatistik.

  – Analysen ger ett bättre beslutsunderlag för när extra etableringsytor inom logistikparken bör hyras ut till tredje parts företag, och när de bör säljas eller när det är lämpligt att expandera den befintliga verksamheten, säger Aron Larsson, docent i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet.

  – Vårt syfte var att pröva en metod som tar hänsyn till fler aspekter än bara pengar. Det kan vara svårt att på kort sikt få ekonomisk lönsamhet i stora investeringar, men de kan bidra till andra positiva effekter som mindre koldioxidutsläpp. Det är viktigt när vi bygger en sådan här park att tänka långsiktigt och redan i projekteringen ta hänsyn till utvecklingen över tid, säger Carina Sandgren, projektchef, Sundsvalls Logistikpark.

  Den här typen av investeringsanalys används idag främst i större globala företag och i forskningssammanhang. Men resultat i den genomförda förstudien visar att den är mycket tillämpbar även vid investeringar i offentlig sektor.

  – Samverkansprojektet har visat sig intressant för fler kommunala bolag och finns det tid och resurser kan fler aktörer vara intresserade av att vidareutveckla metoden. Vi kommer att ha ett uppföljande möte redan nu för att se hur vi går vidare, förhoppningsvis kan metoden vidareutvecklas utifrån förstudiens resultat, säger Carina Sandgren.

  Förstudien är en del i ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun som stödjer Sundvalls kommuns strategi RIKARE som syftar till att skapa ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar tillväxt i kommunen.

   

  Kontakt

  Aron Larsson, docent, Mittuniversitetet,
  010-142 86 16, e-post: aron.larsson@miun.se

  Carina Sandgren projektchef, Sundsvalls logistikpark,
  060-19 11 80, e-post: carina.sandgren@sundsvall.se

  Dela denna nyhet
 • Mer gods på järnvägen

  2016-07-01

  Nu har det gått ett år sedan kommunen tog över kombiterminalen i Sundsvall. Mer gods fraktas på järnvägen. Resultatet är 2600 färre lastbilar och 2500 ton mindre koldioxidutsläpp.

  Sundsvalls kommun tog över kombiterminalen i Sundsvall första juli 2015. Järnvägstransporterna till och från kombiterminalen har ökat med 30 procent det senaste året i jämförelse med året innan, vilket innebär 2500 ton mindre koldioxidutsläpp och 2600 färre lastbilar på vägarna.

  Godståget som går till Göteborg tur och retur fem dagar i veckan är fullbokad. Kombiterminalen kan, förutom Göteborgspendeln, ta emot ett fåtal godsvagnar till per dag och sedan är terminalen full.

  –  Vi vet att det är väldigt mycket långväga gods som fraktas till Sundsvall på lastbil. Det finns en stor potential att öka godsvolymerna på järnväg bara infrastrukturen tillåter det. Skulle fler godståg vilja köra in på terminalen hindrar det andra tåg, även persontåg att komma fram. Därför måste terminalen flyttas, säger Marie Israelsson, marknadsansvarig på Sundsvall Logistikpark AB.

  I logistikparken kommer kombiterminalen att ligga nära containerhamnen och där kunna ta emot fler godståg än den befintliga terminal som används idag. Utbyggnaden är en nödvändig åtgärd för att kunna transportera gods hållbart till regionen. När en lastbil har kört 2 mil har den redan hunnit släppa ut 1 kg koldioxid. Ett godståg kommer däremot 900 mil innan det har släppt ut 1 kg koldioxid. Det ”ryms” cirka 30 lastbilar på ett godståg.

  Sundsvall Logistikpark har nyligen gett Sandahls Goods & Parcel i uppdrag att driva kombiterminalen från 1 oktober i höst. De ska också vara med i utvecklingen av den nya terminalen i logistikparken. Förvärvet av terminalen var ett viktigt led i att kunna flytta godshanteringen i kombiterminalen, från centrala Sundsvall ut till hamnområdet, när logistikparken är klar. Platsen där kombiterminalen idag ligger behövs för att utveckla resecentrum och andra stadsutvecklingsplaner.

   

  Kontakt:

  Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB

  070-333 36 79

  Marie Israelsson, marknads- och kommunikationsansvarig Sundsvall Logistikpark AB

  070-191 63 79

  Dela denna nyhet
Sida 10 av 41« Första...89101112...203040...Sista »