Klimatsmart energi

Biogas i Mellannorrland AB, som ägs av Sundsvalls, Östersunds och Hudiksvalls kommuner, planerar att bygga en biogasanläggning i anslutning till logistikparken. Logistikparken är en viktig del i satsningen på att bygga ett biogaskombinat för produktion av klimatneutralt fordonsbränsle och kommer att möliggöra en LNG hubb inom området. LNG hubben kommer att kunna ge en trygghet för biogas användarna i regionen då naturgasen kan användas som reservbränsle vid brist på biogas eller stor ökning av biogasanvändandet.

Spillvärme från Ortviken blir fjärrvärme

Sundsvall Energi AB har ett samarbete med SCA för att kunna minska ner sin egna oljeanvändning vid produktion av el och fjärrvärme. Idag köper Sundsvall Energi värmeleveranser från Ortviken, dessutom är Tunadals sågverk en stor fjärrvärmekund. Dubbelt så mycket spillvärme från Ortviken kan tas tillvara och bli fjärrvärme. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och minskade affärsrisker. Genom det utvecklade samarbetet med SCA kan vi möta kundernas ökade efterfrågan på oljefri fjärrvärme. Under ett år innebär det en minskning av oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år.

Sundsvall Energis webbplats om energisamarbetet med SCA