Bullermätningar vid Tunabäcksvägen

Under perioden 13 november – 27 november så genomför Bjerking bullermätningar vid Tunabäcksvägen i höjd med Granbacken, Sundsvall.

Syftet med mätningen är att få en nulägesbild av befintligt vägbullerbuller samt buller från närliggande industri.  Bullermätningar har under hösten även gjorts på kombiterminalanläggningen i centrala Sundsvall.  

Mätarna sätts upp längs med Tunabäcksvägen enligt markeringarna i bilden.