Byggdagbok Logistikparken


Arbetet med logistikparksprojektet är inne i en intensiv fas. I byggdagboken hittar du löpande information om aktuella arbeten.


2022

Vecka 12

 • Ingen sprängning för tätsöm kommer ske under vecka 12, mindre försiktig sprängning kan dock förekomma på området.
 • Eldragning och kanalisation genom området fortsätter.
 • Montage av master.
 • Krossning sker av bergmaterial.
 • Under vecka 13 så kommer VA-arbeten att påbörjas i höjd med Petersvik och infarten till Petersviksgatan kommer att stängas av. Infart till bostadsområdet flyttas till Granbacken. Skyltning för omledningen kommer att finnas – följ orangea vägvisningar.
 • Tillfällig flytt för busshållplats i Petersvik, tillfällig gångbana upprättas förbi VA-arbetsområdet.

Vecka 10

 • Under vecka 10 så kommer projektet att genomföra sprängning nära Tunabäcksvägen. Sprängningen kommer att ske på torsdagen den 10/3 klockan 09.00 och trafiken kommer vid tillfället att stängas av. Vakt med flagga reglerar trafiken förbi området.
 • Mindre sprängningar för att spräcka block och för VA kan förekomma löpande under veckan.

Vecka 9

 • Ingen sprängning för tätsöm under vecka 9, mindre sprängning kan förekomma under veckan.
 • Eldragning genom området fortsätter.
 • Bygger övergångskonstruktion vid spår in från Sundsvalls Hamn.
 • Schaktar och förlägger VA.
 • Fortsätter byggnation av fundament för belysningsmaster på området.

Vecka 8

 • Under vecka 8 så kommer projektet att genomföra sprängning nära Tunabäcksvägen. Sprängningen kommer att ske på torsdagen den 24/2 klockan 09.00 och trafiken kommer vid tillfället att stängas av. Vakt med flagga reglerar trafiken förbi området.
 • Mindre sprängningar för att spräcka block och för VA kan förekomma löpande under veckan.
 • Bygger fundament till belysningsmaster.
 • Bergrensning på etableringsområdet.

Vecka 7

 • Under vecka 7 så kommer projektet att spränga för tätsöm under torsdagen den 17/2, kring klockan 09.00.
 • Mindre sprängningar för att spräcka block och för dragning av VA kommer att ske löpande under veckan.
 • Belysningsarmaturer sätts upp nu vid växel 103 i höjd med Sundsvalls Hamn.
 • Gjutning av övergångskonstruktion – för överkörningsbara spår till kombiterminalen.
 • Fortsatt arbete med bergrensning och vi skjuter tätsöm.

Vecka 3

 • Under vecka 3 så kommer projektet att spränga för tätsöm nära Tunabäcksvägen. Sprängningen kommer att ske på onsdagen den 19/1 klockan 13.00 och trafiken kommer vid tillfället att stängas av. Vakt med flagga reglerar trafiken förbi området.
 • Mindre sprängningar för att spräcka block och för VA kommer att ske löpande under veckan.
 • VA-ledningar genom området fortsätter att dras.
 • Överbyggnadskonstruktion vid kombiterminalytan.
 • Vi rensar bergsslänter och skjuter tätsöm.
Vybild vid etableringsytorna och kombiterminalen i förgrunden

2021

Vecka 50-52

Gjutning brandvattentank
 • Under vecka 50 och 51 så spränger projektet på onsdagen klockan 12:45-13:00.
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Även mindre sprängningar förekommer under veckan.
 • Sista veckan för krossning av bergmaterial är vecka 51.
 • Byggnation av brandvattentank på området pågår. Gjutning klar.
 • Sätter upp betongfundament för belysningsmaster
 • Drar kanalisation för el på området
Borriggar i arbete

Vecka 48

 • Under vecka 48 så sker sprängning på logistikparkens område på torsdagen den 2/12 klockan 14:00. Även mindre sprängningar förekommer måndag till torsdag, klockan 08:00, 11.00 och 14.00.
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Rälsdragningen i hamnen är i full gång. Det dras just nu ett dubbelspår från den installerade tågväxeln mot logistikparkens område.
 • Krossning av bergmaterial sker kvällstid till klockan 21:00 under vecka 47 och 48. Behovet är att få fram material innan vintern är här på riktigt.
Slipers ska läggas innan rälsen kan lyftas på plats. Det blir dubbelspår in från växel 103 till de tre fullängdsspåren i den nya kombiterminalen.

Vecka 45

 • Under vecka 45 så sker sprängning på logistikparkens område på onsdagen den 10/11 kring klockan 12.45-13.00. Även mindre sprängningar förekommer måndag 8/11 till torsdag 11/11, klockan 11.00 och 15.00.
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Block sprängs löpande under veckan.
 • Räls kommer att läggas med start onsdag denna vecka. Rälsdragningen startar i hamnområdet. Nära fem kilometer rälsdragning kommer att ske innan logistikparksprojektet tas i drift.
 • Under vecka 45 så påbörjar SCA pålning i Tunadalshamnen. Mer information om projektet hittar du på www.sca.com
Vybild över logistikparkens område med uttag för etableringsytorna till höger i bild och kombiterminalens område till vänster

Vecka 44

 • Under vecka 44 så sker sprängning på logistikparkens område på onsdagen den 3/11 kring klockan 12.45-13.00. Även mindre sprängningar förekommer måndag 1/11 till torsdag 4/11, klockan 11.00 och 15.00.
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Block sprängs löpande under veckan.
 • Krossning av berg fortsätter och leveranser till containerkajen samt våra egna delar i projektet fortlöper.
 • Räls från nya växeln mot logistikparken kommer att börja läggas under vecka 45.
 • Landskapsarkitekt är på besök i Logistikparken under vecka 44 för att få input till återställningsplan och vara behjälplig i Ceequal-frågor kopplat till miljön i logistikparken.
Den nya spårdragningen till kombiterminalen kommer att gå till höger om befintligt spår i Sundsvalls hamn.

Vecka 43

 • Sprängning sker på onsdagen den 27/10 kring klockan 16.30-17.00. Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • På grund av närheten till närliggande fastigheter så kommer sprängningarna att minska i storlek och delas därför upp i flera mindre sprängningar. Dessa kommer att ske med regelbundenhet under dagtid.
 • Krossning av bergmaterial fortsätter och vi spräcker större block samt levererar ut material till containerkajsbyggnationen i Sundsvalls Hamn.
 • Förläggning av VA-ledningar.
Minskad storlek på sprängningar kommer att ske i schaktområdet med hänsyn till närliggande fastigheter.

Vecka 42

 • Sprängning sker på onsdagen den 20/10 kring klockan 17.30-18.00
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Mindre sprängningar sker även på området under veckan.
 • Krossning av bergmaterial fortsätter och vi spräcker större block samt levererar ut material till containerkajsbyggnationen i Sundsvalls Hamn.
 • Förläggning av VA-ledningar.
 • Återställande av stängsel mot Korstaverket är klart.

Vecka 41

 • Sprängning sker på onsdagen den 13/10 kring klockan 17.30-18.00
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Mindre sprängningar sker även i hamnen under veckan.
 • Krossning av bergmaterial fortsätter och vi spräcker större block.
 • Rörgrav för VA-ledningar dras.
Dragning av VA-ledningar

Vecka 40

 • Sprängning sker på onsdagen den 6/10 kring klockan 17.30-18.00
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Mindre sprängningar sker även i hamnen under veckan.
 • Krossning av bergmaterial fortsätter.
 • Inkörning av räls vid hamnen den 21/10.
 • Fortsatt spårläggning från vecka 45 och framåt.
Spårdragning mot Imerys sker med start vecka 45

Vecka 39

 • Sprängning sker på onsdagen den 29/9 kring klockan 17.30-18.00
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Mindre sprängningar sker även i hamnen under veckan.
 • Ny tågväxel 103 är levererad och installerad i höjd med Sundsvalls hamn och kopplas ihop med Ådalsbanan. Spårleverans kommer under vecka 42.
 • Sprutsådd av bullervallen är nu klar.
 • Materialtransporter in och ut från området är något förhöjd just nu.
 • Krossning pågår.
Spårväxel 103 på plats
Spårväxel 103 läggs på plats

Vecka 37

 • Sprängning på logistikparkens område under vecka 37 sker på onsdagen den 15/9 kring klockan 17.30-18.00
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Mindre sprängningar sker även i hamnen under veckan.
 • Förberedelser i hamnen inför växelleverans. Den nya tågväxeln kommer tisdag vecka 38.
 • Sprutsådd av bullervallen startar denna vecka. Bullervallen bekläs med ängsgräs.
 • Gräver för VA i Klykviken

Vecka 36

 • Sprängning på logistikparkens område under vecka 36 sker på onsdagen den 8/9 kring klockan 17.30-18.00
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Mindre sprängningar sker även i hamnen under veckan.
 • Lilla bullervallen mot tennishallen är klar.
 • Sprutsådd av bullervall sker vecka 37. Vallen kommer att besås med gräs- och ängsfröblandning.
 • Ny tågväxel kommer vecka 38. Arbeten i hamnområdet pågår för att koppla in denna. Ansluter sedan till Tunadalsspåret och den nya järnvägen in i kombiterminalen.

Vecka 35

 • Sprängning på logistikparkens område under vecka 35 sker på onsdagen den 1/9 kring klockan 17.30-18.00
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Mindre sprängningar sker även i hamnen under veckan.
 • Fyllning av lilla bullervallen längs med infarten till Logistikparken i höjd med tennishallen Lagunen sker nu. Vallen ska skydda från framtida tågbuller.
 • Vi schaktar och förbereder för ny tågväxel inne i hamnen.
 • Sprutsådd av bullervallen sker vecka 37. Planering fortgår för framtida plantering och ska stämmas av med kommunen i höst.
Bullervallen innan sprutsådd, sommaren 2021

Vecka 34

 • Under veckorna 34-35, vardagar klockan 08-18, kommer SCA Logistics att förbereda för en ny containerhamn. Arbetet med betongfundament och pålning kommer att innebära bullerstörningar. Vid frågor är du välkommen att kontakta Anne Lindström, tel. 060-19 35 66. Du kan även hitta mer information om bygget av den nya containerhamnen på www.sca.se
 • Sprängning på logistikparkens område under vecka 34 sker på onsdagen den 25/8 kring klockan 17-18.
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Sprutsådd av bullervallen är planerad till vecka 37. Den bekläs då med gräs för att minska damning.
 • Förberedande arbeten i hamnen inför ny tågväxel som ska levereras vecka 38.

Vecka 32

 • Sprängning för etableringsytorna på logistikparkens område vecka 32 sker på onsdagen den 11/8 kring klockan 17.30
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Krossning av material för utleverans till kajen
 • Fyllning av kajområde vid Klykviken
 • Krossning av bergmaterial

Vecka 26-30

 • Sprängning vecka 26 sker på onsdagen den 30/6 kring klockan 17.30.
 • Sprängning vecka 27 sker på tisdagen den 6/7 kring klockan 17.30.
 • Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.
 • Borrning för tätsöm pågår på området
 • Krossning av material för utleverans till kajen
 • Arbete med ny VA genom området påbörjas. Ska dras från Klykviken till SCA Ortviken
 • Vi är flera projekt i området som pågår just nu och vi ber om överseende med det buller som uppstår
 • Kika gärna in på de övriga projekten som ligger angränsande:
  Tunadalsspåret www.trafikverket.se/tunadal
  Ortviken www.sca.com/sv/nyheter/2021-06/bullerstorningar-fran-ortviken/
  Tunadalshamnen www.sca.com/sv/logistik/terminaler/ny-containerhamn-i-tunadalshamnen/

Vecka 24-25

 • Sprängning sker på onsdag den 16/6 mellan klockan 17-18 och på onsdag den 23/6 kring klockan 17.30
 • Vid sprängningstillfället den 23/6 kommer trafiken på Tunabäcksvägen att tillfälligt stoppas. En vakt visar med flagga att det ska sprängas och stoppar trafiken. Vakten visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen
 • Fortsatt arbete med ny infartsväg
 • Det är angränsande projekt som pågår samtidigt. Pålning på Ortviken pågår under vecka 25-26. För mer information om buller från SCA Ortviken, läs gärna mer på https://www.sca.com/sv/nyheter/2021-06/bullerstorningar-fran-ortviken/

Vecka 23

 • Sprängning onsdag den 9/6 klockan 17.30
 • Vid sprängning närmare Tunabäcksvägen kommer trafiken tillfälligt att stoppas. En vakt visar med flagga att det ska sprängas och stoppar trafiken. Vakten visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen
 • Asfalteringen av Tunabäcksvägen är klar
 • Ny infart och väg till logistikparken påbörjas
 • Vägen in till Tennishallen Lagunen flyttas tillfälligt. Följ skyltar på området
 • Det är torrt i marken just nu och för att minska damm så vattnar vi byggområdet

Vecka 22

 • Sprängning vecka 22 sker på onsdagen den 2/6 klockan 17.30
 • Vid sprängning närmare Tunabäcksvägen kommer trafiken tillfälligt att stoppas. En vakt visar med flagga att det ska sprängas och stoppar trafiken. Vakten visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen
 • Asfaltering av Tunabäcksvägen sker denna vecka. Det är återställande arbeten efter indragning av ny VA och byggnationen av ny infartsväg till logistikparken

Vecka 21

 • Vecka 21 så sker sprängning på onsdagen den 26/5 klockan 18.00
 • Sprängning sker närmare Tunabäcksvägen och trafiken kommer att stoppas vid själva sprängningstillfället. En vakt visar med flagga att det ska sprängas och trafikens stoppas. Vakten visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen
 • Arbeten med utläggning av tryckutjämningsplattor över SCA-tuben fortgår
 • Nya vägen till Kaptensudden fortgår
 • Arbeten med ny oljeledning i Sundsvalls Hamn pågår

Vecka 20

 • Sprängning sker på torsdag 20/5 någon gång mellan klockan 16.00 – 18.00
 • Sprängning sker närmare Tunabäcksvägen och trafiken kommer att stoppas vid själva sprängningstillfället. En vakt visar med flagga att det ska sprängas och trafiken stoppas. Vakten visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen
 • Arbeten med ny järnväg fortgår

Vecka 19

 • Sprängning sker på onsdag 12/5 klockan 18.00
 • Arbeten med nytt dubbelspår in till hamnområdet fortgår
 • Nu är jordschakten inom logistikparkens område helt klar
 • Vegetationsmassor läggs upp på bullervallen för att få bra växtlighet
 • Levererar krossat berg till utbyggnaden av containerkajen
 • Klykviken schaktas nu inför uppbyggnad av järnvägsbank
Schakt i Klykviken

Vecka 18

 • Sprängning sker på torsdag den 6/5 klockan 16.00
 • Sprängning sker närmare Tunabäcksvägen och trafiken kommer att stoppas vid själva sprängningstillfället. En bevakare visar med flagga att det ska sprängas och trafiken stoppas. Bevakaren visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen
 • Fortsatt arbete med väg ner till Villa Kaptensudden

Vecka 17

 • Sprängningar vecka 17 kommer att ske på onsdag 28/4 klockan 18.00 samt torsdag 29/4 klockan 16.00
 • Sprängningarna sker närmare Tunabäcksvägen och trafiken kommer att stoppas vid själva sprängningstillfället. En bevakare visar med flagga att det ska sprängas och trafiken stoppas. Bevakaren visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen
 • Arbetet med tryckutjämning fortsätter och i dagsläget är 87 plattor nedlagda
 • Rivning av spår i hamnen fortgår och det gamla spåret kommer att ersättas av två nya spår
 • Fyllningsarbetet för kombiterminalen är påbörjat

Vecka 16

 • Sprängning torsdag den 22/4 klockan 16:00
 • Arbete med VA i Tunabäcksvägen avslutas och omledning av buss tas bort. Trafikerar hållplatsen i Petersvik som vanligt.
 • Arbete med utläggning av tryckutjämningsplattor
 • Rivning av befintligt spår in i hamnen
Tryckutjämningsplattor läggs ner för att inte järnvägen ska belasta den nya vattentuben som går genom området.

Vecka 15

 • På torsdag sker sprängningar på två områden samtidigt, klockan 16.00
 • Just nu sker rivning av gamla spår inne i Sundsvalls Hamn
 • Krossning fortsätter och nu går bägge krossverken för full fart
 • Förra veckan startade en brand i en stubbe vid tennishallen Lagunen. Branden spred sig till gräs och räddningstjänsten kontaktades

Vecka 13-14

 • Sprängning torsdag runt lunch vecka 13
 • Sprängning torsdag vecka 14 från klockan16
 • Jordschakten står stilla två veckor på grund av dålig framkomlighet och lera
 • VA-dragningarna fortsätter längs med gamla Granlivägen
 • Ny landskapsanpassad väg till Kaptensudden dras
 • Nytt krossverk är på väg och kommer att underlätta samt snabba på arbetet med krossning av sten
 • Stenkrosset används internt som byggnadsmaterial och även som material till utbyggnaden av hamnen

Vecka 12

 • Sprängnings- och krossningsarbetet pågår som vanligt
 • Bullervallen fortgår
 • Infartsvägen är nu grundlagd, arbetet fortsätter till och med maj
 • VA-arbeten pågår längs med Tunabäcksvägen

Vecka 11

Flis som ska återvinnas som fjärrvärme
 • Sprängnings- och krossningsarbeten fortgår
 • Flisning av stubbar och grenar är nu klart. Materialet tas om hand om och används för fjärrvärme
 • Den nya infartsvägen till logistikparken är påbörjad och arbetet kommer att pågå till och med den 11 maj
Byggnation av den nya infartsvägen kommer att pågå till och med den 11 maj

Vecka 10

 • På torsdag sker sprängning runt klockan 16
 • Byggnation av ny infartsväg pågår, bygger bort den gamla Granlivägen
 • Vi tillverkar tryckutjämningsplattor för att skydda den nya SCA-tuben
 • Vattenledningar dras till Imerys
 • Projektet levererar nu berg till den nya hamnutbyggnaden

Vecka 9

 • Sprängning på torsdag 4/3 planerat till klockan 15
 • Krossning är nu igång och kommer att pågå dagligen
 • SCA-tuben är nu i drift och den gamla tuben är avvecklad
 • Ny infartsväg via Ortvikens område påbörjad
 • Projektet lägger just nu grunden för järnväg genom området
 • 80% av bullervallen är klar

Vecka 8

 • Sprängning på tisdag 23/2 och på torsdag 25/2
 • Flisning av stubb kommer att ske dagtid under helgen vecka 8, för att ge åtkomst till område öst
 • Krossning kommer att påbörjas under vecka 9. Krossning av material kommer att pågå under vardagar mellan klockan 7-18
 • Byggnation av ny infartsväg påbörjas i höjd med Tennishallen
 • Inkoppling av VA kommer att påbörjas via Tunabäcksvägen så snart inkoppling av SCA-tuben kan ske. Vid inkopplingen blir det viss påverkan på framkomligheten i trafiken

Vecka 7

 • Sprängning på torsdag den 18/2 vid lunchtid. Telefonnummer för att höra exakta tider 070-283 28 62
 • Fortsatt arbete med SCA-tuben. Projektet närmar sig en inkoppling
 • Grävarbeten pågår just nu utanför tennishallen Lagunen, arbetet innebär just nu borttagning av en gammal trekammarbrunn
Schaktmaskiner på området

Vecka 6

 • Sprängning på torsdag 11/2 vid lunchtid
 • SCA-tuben är svetsad och nu pågår ett återfyllningsarbete
 • Fyllning av bullervallen fortsätter
 • Planering pågår för inkoppling av VA via Tunabäcksvägen

Vecka 5

 • Sprängning på torsdag 4/2 vid lunchtid
 • Arbetet med nedläggning av färskvattentub till SCA Ortviken börjar närma sig sitt slut och övertäckning har påbörjats
 • Arbetet med bullervallen fortsätter
 • Planering pågår för indragning av VA via Tunabäcksvägen

Vecka 4

 • Arbetet med bullervallen fortsätter och är nu klar till 65%. Vallen ska skydda de närboende från buller under byggtiden men även sedan när logistikparken är i drift
 • Sprängning på torsdag den 28/1 vid lunch
Grenrör till vattentuben skruvas ihop

Vecka 3

 • Arbetet med dragningen av en nya färskvattentub till SCA Ortviken har varit ett kritiskt moment under hela projekttiden. Tubdragningen är nu snart färdigt och planerad inkoppling är satt till februari/mars
 • Kulvertering av Tunabäcken är klar och bäcken rinner nu i sitt nya läge
 • På torsdag är nästa planerade tillfälle för sprängning
Fyllning av tubschakt
Foto: Stefan Jonsson, Peab

Vecka 2

 • På onsdag så startar arbetet med stubbrytning och flisning. Flisningen av grenar, ris och stubbar är bullrande verksamhet och kan verka störande. I bland så kommer även stenar med i flisen vilket kan låta högt
 • Torsdag så fortsätter sprängningar för SCA-tuben
 • Arbeten sker under ordinarie arbetstider; 06.40 – 18.00

Vecka 1

 • Jordschakt i kombiterminalen
 • Fyllning av bullervall mot Tunabäcksvägen

2020

Vecka 52-53

 • Förläggning och skyddsfyllning för färskvattentub till SCA Ortviken
 • Jordschakt i kombiterminalen
 • Fyllning av bullervall mot Tunabäcksvägen
 • Servicespräckning av block
 • Rivning hus 8 slutförs