Byggdagbok Logistikparken


Nu är arbetet med logistikparksprojektet inne i en intensiv fas. Vi kommer i denna byggdagbok att löpande uppdatera med de arbeten som kommer att genomföras under kommande vecka.


2021

Vecka 18

 • Sprängning sker på torsdag den 6/5 klockan 16.00.
 • Sprängning sker närmare Tunabäcksvägen och trafiken kommer att stoppas vid själva sprängningstillfället. En bevakare visar med flagga att det ska sprängas och trafiken stoppas. Bevakaren visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen.
 • Fortsatt arbete med väg ner till Villa Kaptensudden

Vecka 17

 • Sprängningar vecka 17 kommer att ske på onsdag 28/4 klockan 18.00 samt torsdag 29/4 klockan 16.00.
 • Sprängningarna sker närmare Tunabäcksvägen och trafiken kommer att stoppas vid själva sprängningstillfället. En bevakare visar med flagga att det ska sprängas och trafiken stoppas. Bevakaren visar sedan med flagga när sprängningen är över och trafiken kan köra igen.
 • Arbetet med tryckutjämning fortsätter och i dagsläget är 87 plattor nedlagda.
 • Rivning av spår i hamnen fortgår och det gamla spåret kommer att ersättas av två nya.
 • Fyllningsarbetet för kombiterminalen är påbörjat.

Vecka 16

 • Sprängning torsdag den 22/4 klockan 16:00
 • Arbete med VA i Tunabäcksvägen avslutas och omledning av buss tas bort. Trafikerar hållplatsen i Petersvik som vanligt.
 • Arbete med utläggning av tryckutjämningsplattor
 • Rivning av befintligt spår in i hamnen
Tryckutjämningsplattor läggs ner för att inte järnvägen ska belasta den nya vattentuben som går genom området.

Vecka 15

 • På torsdag sker sprängningar på två områden samtidigt, klockan 16.00
 • Just nu sker rivning av gamla spår inne i Sundsvalls Hamn
 • Krossning fortsätter och nu går bägge krossverken för full fart
 • Förra veckan startade en brand i en stubbe vid tennishallen Lagunen. Branden spred sig till gräs och räddningstjänsten kontaktades.

Vecka 13-14

 • Sprängning torsdag runt lunch vecka 13
 • Sprängning torsdag vecka 14 från klockan16.
 • Jordschakten står stilla två veckor på grund av dålig framkomlighet och lera
 • VA-dragningarna fortsätter längs med gamla Granlivägen
 • Ny landskapsanpassad väg till Kaptensudden dras
 • Nytt krossverk är på väg och kommer att underlätta samt snabba på arbetet med krossning av sten
 • Stenkrosset används internt som byggnadsmaterial och även som material till utbyggnaden av hamnen.

Vecka 12

 • Sprängnings- och krossningsarbetet pågår som vanligt
 • Bullervallen fortgår
 • Infartsvägen är nu grundlagd, arbetet fortsätter till och med maj
 • VA-arbeten pågår längs med Tunabäcksvägen

Vecka 11

Flis som ska återvinnas som fjärrvärme
 • Sprängnings- och krossningsarbeten fortgår
 • Flisning av stubbar och grenar är nu klart. Materialet tas om hand om och används för fjärrvärme
 • Den nya infartsvägen till logistikparken är påbörjad och arbetet kommer att pågå till och med den 11 maj
Byggnation av den nya infartsvägen kommer att pågå till och med den 11 maj

Vecka 10

 • På torsdag sker sprängning runt klockan 16
 • Byggnation av ny infartsväg pågår, bygger bort den gamla Granlivägen
 • Vi tillverkar tryckutjämningsplattor för att skydda den nya SCA-tuben
 • Vattenledningar dras till Imerys
 • Projektet levererar nu berg till den nya hamnutbyggnaden

Vecka 9

 • Sprängning på torsdag 4/3 planerat till klockan 15
 • Krossning är nu igång och kommer att pågå dagligen
 • SCA-tuben är nu i drift och den gamla tuben är avvecklad
 • Ny infartsväg via Ortvikens område påbörjad
 • Projektet lägger just nu grunden för järnväg genom området
 • 80% av bullervallen är klar

Vecka 8

 • Sprängning på tisdag 23/2 och på torsdag 25/2
 • Flisning av stubb kommer att ske dagtid under helgen vecka 8, för att ge åtkomst till område öst
 • Krossning kommer att påbörjas under vecka 9. Krossning av material kommer att pågå under vardagar mellan klockan 7-18
 • Byggnation av ny infartsväg påbörjas i höjd med Tennishallen
 • Inkoppling av VA kommer att påbörjas via Tunabäcksvägen så snart inkoppling av SCA-tuben kan ske. Vid inkopplingen blir det viss påverkan på framkomligheten i trafiken

Vecka 7

 • Sprängning på torsdag den 18/2 vid lunchtid. Telefonnummer för att höra exakta tider 070-283 28 62
 • Fortsatt arbete med SCA-tuben. Projektet närmar sig en inkoppling
 • Grävarbeten pågår just nu utanför tennishallen Lagunen, arbetet innebär just nu borttagning av en gammal trekammarbrunn
Schaktmaskiner på området

Vecka 6

 • Sprängning på torsdag 11/2 vid lunchtid
 • SCA-tuben är svetsad och nu pågår ett återfyllningsarbete
 • Fyllning av bullervallen fortsätter
 • Planering pågår för inkoppling av VA via Tunabäcksvägen

Vecka 5

 • Sprängning på torsdag 4/2 vid lunchtid
 • Arbetet med nedläggning av färskvattentub till SCA Ortviken börjar närma sig sitt slut och övertäckning har påbörjats
 • Arbetet med bullervallen fortsätter
 • Planering pågår för indragning av VA via Tunabäcksvägen

Vecka 4

 • Arbetet med bullervallen fortsätter och är nu klar till 65%. Vallen ska skydda de närboende från buller under byggtiden men även sedan när logistikparken är i drift
 • Sprängning på torsdag den 28/1 vid lunch
Grenrör till vattentuben skruvas ihop

Vecka 3

 • Arbetet med dragningen av en nya färskvattentub till SCA Ortviken har varit ett kritiskt moment under hela projekttiden. Tubdragningen är nu snart färdigt och planerad inkoppling är satt till februari/mars
 • Kulvertering av Tunabäcken är klar och bäcken rinner nu i sitt nya läge
 • På torsdag är nästa planerade tillfälle för sprängning
Fyllning av tubschakt
Foto: Stefan Jonsson, Peab

Vecka 2

 • På onsdag så startar arbetet med stubbrytning och flisning. Flisningen av grenar, ris och stubbar är bullrande verksamhet och kan verka störande. I bland så kommer även stenar med i flisen vilket kan låta högt
 • Torsdag så fortsätter sprängningar för SCA-tuben
 • Arbeten sker under ordinarie arbetstider; 06.40 – 18.00

Vecka 1

 • Jordschakt i kombiterminalen
 • Fyllning av bullervall mot Tunabäcksvägen

2020

Vecka 52-53

 • Förläggning och skyddsfyllning för färskvattentub till SCA Ortviken
 • Jordschakt i kombiterminalen
 • Fyllning av bullervall mot Tunabäcksvägen
 • Servicespräckning av block
 • Rivning hus 8 slutförs