Befintlig kombiterminal

Sundsvalls kombiterminal ligger i dag i centrala Sundsvall. Operatör på terminalen är Sandahlsbolagen Goods & Parcel.

Aktörer med koppling till kombiterminalen:

Länk till Green Cargo

Länk till Sandahlsbolagen Goods & Parcel (Operatör)

Länk till Real Rail (Sandahlsbolagen) Göteborg-Sundsvall 5 avgångar i veckan

Länk till Rush Rail Intermodal Göteborg-Sundsvall två tåg/vecka


Att så långt det bara är möjligt frakta gods på järnväg, eller sjö, istället för på väg är viktigt för miljön. Vi har från och med den 1 juli 2015 tagit över kombiterminalen och jobbar för att utveckla kombitrafiken.

Länk till pressmeddelande när Sundsvall Logistikpark tog över kombiterminalen 2015.


Befintlig kombiterminal ligger i centrala Sundsvall.


Snart flyttar vi ut kombiterminalen till Sundsvalls Hamn och den planerade logistikparken

Sundsvall Logistikpark bygger en ny kombiterminal i anslutning till den nya containerhamnen. Det kommer att göra det möjligt att effektivt hantera gods mellan väg, järnväg och sjöfart. Kombiterminalen kommer att bestå av omlastningsytor och ett antal järnvägsspår som kan ta emot flera hundra meter långa tåg.

I anslutning till kombiterminalen kommer det att finnas plats för etableringar av logistikverksamhet. Verkstäder, 3-partslogistiker och lagerverksamhet är några exempel. När den nya terminalen är klar, stänger vi den i centrala Sundsvall och flyttar verksamheten till hamnområdet – logistikparken.