Dataskyddspolicy –
Sundsvall Logistikpark AB

Det är viktigt för oss på Sundsvall Logistikpark AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din e-postadress. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Här beskriver vi hur och varför Sundsvall Logistikpark AB behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.

Personuppgifter och rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade. Sundsvall Logistikpark AB har ingen kärnverksamhet vars syfte är att samla in personuppgifter. Dock har vi information om affärskontakter samt personal som klassas som personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR. Exempel på sådana uppgifter är namn och kontaktuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Du kan även få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling.

Efter som vi är ett kommunalt bolag faller vi under offentlighetsprincipen vilken innebär att de flesta handlingar som kommer in till oss är offentliga samt att vi har en skyldighet att spara vissa uppgifter enligt exempelvis arkivlagen samt bokföringslagen.

Om du har frågor om vår dataskyddspolicy samt hantering av personuppgifter överlag kontakta oss på sundsvalllogistikpark@sundsvall.se