Företag

Sundsvall bygger för effektivare transporter – vill du finnas där godset möts?

Den nya logistikparken i Sundsvall med 120 hektar etableringsytor för logistikverksamhet med effektiva väg- ,järnvägs och sjöfartsanslutningar möjliggör ett modernt transportflöde som för  regionens näringsliv närmare världen.

Vi räknar med att området kommer att sjuda av affärsliv inom en mycket snar framtid. I anslutning till den nya kombiterminalen skapar vi ytor om 120 hektar med plats att etablera transport- och logistikverksamhet.

Entreprenör: Peab Anläggning
Projektör: Ramböll
Operatör Kombiterminal: Sandahls Goods & Parcel
Tidplan drift: År 2024

Är du intresserad av att finnas i direkt anslutning till kombiterminal och hamn – där godsflödena passerar – så är du välkommen att höra av dig.


Kontakt

Sven Magnusson
VD Sundsvall Logistikpark AB
Telefon: 070-333 36 79
E-post: sven.magnusson@sundsvall.se