Sprängningsarbetet i projekt Sundsvall Logistikpark är avslutat

Sprängningsarbetet i projekt Sundsvall Logistikpark har nu avslutats. Totalt har 700 000 ton fast berg lossats i samband med sprängningsarbetet. Materialet används för byggnation inom projektet.

  • 6 hektar etableringsyta har skapats för logistikverksamhet
  • Den nya containerkajen byggs med material som losshållits
  • Förstärkningsmaterial för den nya kombiterminalen, etableringsytorna och för kajutbyggnaden
  • Förstärkningsåtgärder så som bultning och nät har installerats, för att säkra slänterna

Vi tackar för visat tålamod under den här intensiva perioden.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängningsarbetet i projekt Sundsvall Logistikpark är avslutat

Sprängning vecka 14

Under vecka 14 så sker sprängning på logistikparkens arbetsområde torsdagen den 7/4 kring klockan 09:00.

Vid sprängning så stoppas trafiken tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 14

Infart till Petersviksgatan påverkas
tillfälligt på grund av VA-arbeten

Från och med måndagen den 28 mars så påbörjas VA-arbeten vid infarten till Petersviksgatan. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Tunabäcksvägen och infarten till Petersviks-
gatan kommer att stängas av. Även busshållplatsen i Petersvik kommer att tillfälligt flyttas.
Planerad arbetstid beräknas vara cirka fyra veckor.

Ett arbete med dragning av nya VA-ledningar till Logistikparken påbörjas måndagen den 28 mars och kommer att påverka infarten till Petersviksgatan. Trafiken kommer att ledas om och dirigeras in via Granbacken med orangea vägvisningsskyltar.

Omledning av trafik hänvisas med orangea skyltar. Infart till Petersviksgatan flyttas till Granbacken under fyra veckor.

Tillfällig flytt av busshållplats
Busshållplatsen i Petersvik kommer i samband med arbetet att flyttas tillfälligt. Trafikanter hänvisas till det tillfälliga hållplatsläget med hjälp av skyltar och en tillfällig gångväg kommer att upprättas förbi arbetsområdet.

Tillfällig avstängning av Petersviksgatan och flytt av hållplats under fyra veckor

Mer information om busstrafiken hittar du på www.dintur.se

Du hittar även mer information om trafikstörningar på Sundsvall Växer

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Infart till Petersviksgatan påverkas
tillfälligt på grund av VA-arbeten

Sprängning vecka 10

Under vecka 10 så sker sprängning på logistikparkens arbetsområde torsdagen den 10/3 kring klockan 09:00.

Vid sprängning så stoppas trafiken tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 10

Sprängning vecka 8

Under vecka 8 så sker sprängning på logistikparkens arbetsområde torsdagen den 24/2 kring klockan 09:00.

Vid sprängning så stoppas trafiken tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 8

Sprängning vecka 7


På torsdag vecka 7, den 17/2, så kommer projektet att spränga för tätsöm. Sprängning kommer att ske kring klockan 09.00. Även mindre sprängningar förekommer regelbundet under veckan.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 7

Sprängning vecka 6


På tisdag vecka 6, den 8/2, så kommer projektet att spränga för tätsöm. Sprängning kommer att ske kring klockan 12.30-14.00. Även mindre sprängningar förekommer regelbundet under veckan.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 6

Sprängning vecka 5

På onsdag vecka 5, den 2/2, så kommer projektet att spränga för tätsöm. Sprängning kommer att ske kring klockan 13.00.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 5

FILM OM BERGSCHAKTEN I LOGISTIKPARKEN

Mer än 700 000 kubik berg ska lossas och schaktas, för att sedan användas som material inom projektet. Krossade bergmassor blir underlag till bland annat den nya kombiterminalen i Logistikparken.

Sprängningsarbetet som börjar närma sig sitt slut har pågått i lite drygt ett år och det omfattande, utmanande och spännande arbetet har dokumenterats. Kika in filmen om bergschakt här nedan.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för FILM OM BERGSCHAKTEN I LOGISTIKPARKEN

Sprängning vecka 3

På onsdag vecka 3, den 19/1, så kommer projektet att spränga för tätsöm. Med närhet till Tunabäcksvägen vid tillfället så stoppas trafiken tillfälligt och dirigeras av vakt med flagga.

Sprängning kommer att ske kring klockan 13.00.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 3