Nu asfalteras logistikparken med grön ECO-Asfalt

Nu är arbetet i gång med asfaltsläggning på logistikparksområdet. Arbetet omfattar kombiterminalen, internvägar och sidoområden på totalt 68 000 kvadratmeter samt asfaltering av ett dike på cirka 5 500 kvadratmeter.

Projektet har valt att asfaltera med ECO-Asfalt och därigenom så minskar vi vår klimatpåverkan med 640 ton koldioxidutsläpp. ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket minskar koldioxidutsläppen rejält.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu asfalteras logistikparken med grön ECO-Asfalt

Första etableringen klar för Logistikparken

Nu är det klart att det blir Annehem Fastigheter och Peab Projektutveckling AB som först etablerar sig i Sundsvall Logistikpark. Byggnationerna beräknas komma i gång strax efter årsskiftet. 

Sundsvall Logistikpark AB har idag den 15 juli 2022 tecknat ett markköpsavtal om ca 58 000 kvadratmeter tillsammans med Annehem Fastigheter AB och Peab Projektutveckling AB. Ambitionen är att utveckla en modern och hållbar logistikanläggning på ca 28 000 kvm med planerad byggstart under det första kvartalet 2023. Anläggningen kommer vara öppen för tredje part vilket främjar godshanteringen i både logistikparken och hamnen. Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om det vid sitt möte i september. 

– Det här är ett av de viktigaste beslut som tas för framtiden, gällande Sundsvalls utveckling för miljö, tillväxt och arbetstillfällen, säger Anita Bdioui, ordförande i Sundsvall Logistikpark AB.

– Vi välkomnar Annehem och Peab till logistikparken, det är en professionell aktör med inriktning på logistikfastigheter. Tillsammans med Annehem och Peab kan vi ge det lilla såväl som det större företaget möjlighet att mellanlagra gods i anslutning till hamnen och järnvägsterminalen, säger Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark.   

Sundsvall Logistikpark har ett stort miljö- och hållbarhetsfokus, därför så ställs höga krav på det företag som väljer att etablera sig inom området. Annehem Fastigheter kommer själva att hålla en hög miljöprofil, där ytorna som skall etableras kommer att miljöcertifieras. Det ligger helt i linje med logistikparkens arbete med en CEEQUAL-certifiering. 

– Vi ser en unik möjlighet att få etablera en logistikanläggning i ett fantastiskt läge i Sundsvall till nytta för hela regionen. Vi har ett stort hållbarhetsfokus och byggnaden kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent, säger Jörgen Lundgren vd på Annehem. 

Sundsvall Logistikpark utgör ett transportnav för godshantering och bolaget välkomnar fler aktörer att etablera sig på området. Etableringar inom logistikparken ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt, jobb och hållbara transporter i regionen.  

Kontakt 

Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB 
Tfn: 073-333 36 79 
Epost: sven.magnusson@sundsvall.se  

Anita Bdioui, styrelseordförande Sundsvall Logistikpark AB
Tfn: 070-647 14 15
Epost: anita.bdioui@sundsvall.se  


Sundsvall Logistikpark
Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som samordnar utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA och är viktig både för miljön och regionens tillväxt.

Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 24 förvaltningsfastigheter med ett värde om 4 160 Mkr och en uthyrbar yta om 193 tkvm.  

Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan april 2022 i Nasdaq Green Designation.  

Peab Projektutveckling AB
Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 61 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. 

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Första etableringen klar för Logistikparken

Nya numret av byggplats är ute!

Om du inte läst det nya numret av Byggplats ännu så hittar du vårens nummer här:

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nya numret av byggplats är ute!

Sprängningsarbetet i projekt Sundsvall Logistikpark är avslutat

Sprängningsarbetet i projekt Sundsvall Logistikpark har nu avslutats. Totalt har 700 000 ton fast berg lossats i samband med sprängningsarbetet. Materialet används för byggnation inom projektet.

  • 6 hektar etableringsyta har skapats för logistikverksamhet
  • Den nya containerkajen byggs med material som losshållits
  • Förstärkningsmaterial för den nya kombiterminalen, etableringsytorna och för kajutbyggnaden
  • Förstärkningsåtgärder så som bultning och nät har installerats, för att säkra slänterna

Vi tackar för visat tålamod under den här intensiva perioden.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängningsarbetet i projekt Sundsvall Logistikpark är avslutat

Sprängning vecka 14

Under vecka 14 så sker sprängning på logistikparkens arbetsområde torsdagen den 7/4 kring klockan 09:00.

Vid sprängning så stoppas trafiken tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 14

Infart till Petersviksgatan påverkas
tillfälligt på grund av VA-arbeten

Från och med måndagen den 28 mars så påbörjas VA-arbeten vid infarten till Petersviksgatan. Arbetet kommer att påverka framkomligheten på Tunabäcksvägen och infarten till Petersviks-
gatan kommer att stängas av. Även busshållplatsen i Petersvik kommer att tillfälligt flyttas.
Planerad arbetstid beräknas vara cirka fyra veckor.

Ett arbete med dragning av nya VA-ledningar till Logistikparken påbörjas måndagen den 28 mars och kommer att påverka infarten till Petersviksgatan. Trafiken kommer att ledas om och dirigeras in via Granbacken med orangea vägvisningsskyltar.

Omledning av trafik hänvisas med orangea skyltar. Infart till Petersviksgatan flyttas till Granbacken under fyra veckor.

Tillfällig flytt av busshållplats
Busshållplatsen i Petersvik kommer i samband med arbetet att flyttas tillfälligt. Trafikanter hänvisas till det tillfälliga hållplatsläget med hjälp av skyltar och en tillfällig gångväg kommer att upprättas förbi arbetsområdet.

Tillfällig avstängning av Petersviksgatan och flytt av hållplats under fyra veckor

Mer information om busstrafiken hittar du på www.dintur.se

Du hittar även mer information om trafikstörningar på Sundsvall Växer

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Infart till Petersviksgatan påverkas
tillfälligt på grund av VA-arbeten

Sprängning vecka 10

Under vecka 10 så sker sprängning på logistikparkens arbetsområde torsdagen den 10/3 kring klockan 09:00.

Vid sprängning så stoppas trafiken tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 10

Sprängning vecka 8

Under vecka 8 så sker sprängning på logistikparkens arbetsområde torsdagen den 24/2 kring klockan 09:00.

Vid sprängning så stoppas trafiken tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 8

Sprängning vecka 7


På torsdag vecka 7, den 17/2, så kommer projektet att spränga för tätsöm. Sprängning kommer att ske kring klockan 09.00. Även mindre sprängningar förekommer regelbundet under veckan.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 7

Sprängning vecka 6


På tisdag vecka 6, den 8/2, så kommer projektet att spränga för tätsöm. Sprängning kommer att ske kring klockan 12.30-14.00. Även mindre sprängningar förekommer regelbundet under veckan.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Posted in Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sprängning vecka 6