Tillväxt i regionen

En ny kombiterminal och en modern containerhamn  – på samma plats – ger en viktig knutpunkt för de tre transportslagen fartyg, tåg och lastbil. Det kommer att ge företag i hela regionen möjlighet att effektivisera sina godstransporter och vara mer flexibla. Det är viktigt för att kunna vara konkurrenskraftig.

Ett attraktivt transportnav gör det också möjligt för fler transportföretag och andra logistikföretag att etablera sig i regionen.

Logistikparken ska vara den huvudsakliga platsen för godshantering i Sundsvall. I centrala Sundsvall planeras en utvecklingen av ett resecentrum och ny stadsdel och bostadsområden på Södra kajen.

De många infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt som pågår och planeras i Sundsvall som alla på olika sätt är beroende av- och påverkar varandra.

Genom att vi lägger pusselbitarna på rätt sätt bidrar vi också till att utveckla hela Sundsvallsregionen. Utmaningen är att se helhetsbilden i hur projekten påverkar och är beroende av varandra samt att avgöra hur de ska prioriteras sinsemellan.

Läs mer om vad vi kallar för ”Sundsvallspusslet”

Titta gärna på kartan ”Sundsvall växer” för få en överblick över vad som är på gång.