Hållbara godstransporter

Det måste vara enkelt och effektivt att transportera gods till och från regionen. Men transporterna måste också ske på ett hållbart sätt – ekonomiskt, miljö- och klimatanpassat.

Läs om 7 hållbara fördelar med Sundsvall Logistikpark.
Sidan är från tidningen ”Byggplats Sundsvall”.

Läs debattartikeln om ”Sundsvall Logistikpark är en regional satsning på miljö och infrastruktur”.