Frågor och svar om Sundsvall Logistikpark

Här har vi samlat vanliga frågor och svar på www.logistikparken.sundsvall.se

Informationsmöten

Här hittar du sammanfattningar från informationsmöten
Länk till anteckningar från närboendeträff 2020-08-12.
Länk till närboendeträff digitalt 2020-12-16

Länk till anteckningar från närboendeträff 2020-12-16
Länk till frågor och svar närboendeträff 2020-12-16

Miljöansökan

Sundsvall Logistikpark AB har sökt tillstånd för att bygga containerhamnen.
Länk till information om miljöansökan.

Trafikverket arbetar med  järnvägs-anslutningarna i Bergsåker, Maland samt Tunadalsspåret.

Länk till Trafikverkets sida om järnvägsanslutningen i Bergsåker.
Länk till Trafikverkets sida om järnvägsanslutning i Maland samt upprustning av Tunadalsspåret.

Samråd detaljplanearbetet

För att bygga och driva den planerade containerhamnen krävs tillstånd enligt miljöbalken. En ansökan om tillstånd lämnades in 2015 till mark- och miljödomstolen. En del i tillståndsprocessen är att samråda med berörda. En inbjudan till samråd har skickats ut till de som i tidigare detaljplanearbete har bedömts vara sakägare.

Här nedan hittar du samrådsunderlaget, en sammanfattning av samrådsunderlaget, annons och inbjudan.
Länk till samrådsunderlag
Länk till sammanfattning av samrådsunderlaget
Länk till annons
Länk till inbjudan (har skickats ut till sakägare).

Från järnålder till Gustav Vasa

Västerbottens museum har gjort en arkeologisk utredning i Maland/Västland med anledning av det planerade järnvägsanslutningen mellan Ådalsbanan och Tunadalsbanan. Länk till artikel ”Från järnålder till Gustav Vasa”. 


Kontakt

Sven Magnusson
VD Sundsvall Logistikpark AB
Telefon: 060-19 12 80, 070-333 36 79
E-post: sven.magnusson@sundsvall.se

Alexandra Olsson,
Kommunikatör
Telefon: 060 19 89 53
E-post: alexandra.olsson@sundsvall.se