Järnväg

Ny järnväg i Maland

Trafikverket planerar att bygga en ny järnvägsanslutning i Maland som knyter ihop Ådalsbanan med Tunadalsbanan. Den kommer att förkorta resvägen och förenkla för tåg som ska till kombiterminalen eller hamnen.

Länk till projekt Maland på Trafikverkets hemsida

Elektrifierad järnväg

Trafikverket rustar upp och elektrifierar Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. Järnvägsanslutningen gör att tågen inte behöver åka till Timrå C för att vända och byta spår.

Länk till projekt Tunadal på Trafikverkets hemsida

Ny järnväg i Bergsåker

Trafikverket bygger en järnvägsanslutning i Bergsåker som på ett smidigt sätt knyter ihop Mittbanan och Ådalsbanan.

Länk till projekt järnvägsanslutning i Bergsåker på Trafikverkets hemsida

När järnvägsanslutningarna är byggda kommer tåg effektivt kunna ta sig till och från Sundsvall Logistikpark och kringliggande industrier, utan krångliga och tidskrävande lokvändningar och växlingar. Se bilden nedan.