• Positivt besked för logistikparken

  2018-12-14

  Idag, fredagen den 14 december 2018, meddelade Mark- och miljödomstolen ett positivt besked för logistikparken.

  Sundsvall Logistikpark illustration

  Idag offentliggjordes det att Mark- och miljööverdomstolen avslår yrkande om att Sundsvall Logistikpark tillståndsansökan ska avvisas.

  Bolagets yrkande om verkställighetsförordnande har dock avslagits. Det betyder att bolaget måste vänta med byggstart tills domen vunnit laga kraft.

   

   

  Dela denna nyhet