• KLART MED NY BYGGLEDARE FÖR LOGISTIKPARKEN

  2019-08-16

  2019-08-15

  Det börjar närma sig en byggstart för Sundsvall Logistikpark. Det kommunala bolaget förstärker därför organisationen med Thomas Jönsson som kommer att leda byggnationen på plats.

  Under sommaren meddelade HD att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut från kommunfullmäktige och SCA. Inför byggstart så förstärks projektet med Thomas Jönsson som byggledare.

  –  Jag ser fram emot att få jobba med logistikparken. Det är ett stort och spännande projekt, säger Thomas Jönsson.

  Thomas kommer senast från Norra Kajen-projektet i Sundsvall där han varit anlitad som byggledare för Sundsvalls kommuns räkning. Han har lång erfarenhet som platschef och som byggledare vid stora infrastrukturprojekt, vilket kommer väl till pass nu när Sundsvall Logistikpark snart kan påbörja byggnationen i anslutning till Tunadalshamnen.

  – Nu när projektet fått en byggledare på plats så har vi passerat en viktig milstolpe och vi ser verkligen fram emot att få jobba med Thomas, säger Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark.

  Thomas finns på plats från och med 2019-08-15 och kommer initialt att arbeta 50 % i projektet.


  Kontakt:

  Sven Magnusson, vd, Sundsvall Logistikpark AB, 070-333 36 79.

  Dela denna nyhet
 • Sundsvall Logistikpark satsar på hållbara lösningar redan i projekteringsskedet

  2017-06-22

  Nu står det klart att Sundsvall Logistikpark kommer att använda sig av hållbarhetscertifieringssystemet CEEQUAL ett program för att bedöma och betygsätta hur väl ett anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsfrågan har fått ett ökat fokus i anläggningsbranschen och engagerar idag flera stora aktörer. Som en del i arbetet för ökad hållbarhet i Sundsvall väljer Sundsvall Logistikpark AB att använda CEEQUAL som system för hållbarhetsstyrning och avser även att certifiera kombiterminalen med tillhörande logistikytor.

  Systemet bedömer hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt och är utformat för att uppmuntra och premiera beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än lagkraven inom hållbarhetsområdet för att uppnå miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat.

  – För oss på logistikparken är miljö och hållbarhet självklart i fokus och vi försöker hitta effektiva lösningar för att kunna bygga ett transportnav i Sundsvall med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt. CEEQUAL-certifieringen kommer definitivt att hjälpa oss att reflektera över varje val vi kommer att göra – på ett strukturerat sätt, säger Madeleine Byström, samordnare för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö, vid Sundsvall Logistikpark AB.

  Beslutet att använda CEEQUAL togs vid det senaste styrelsemötet och nu väntar en ansökan om att få starta med arbetet.

  I projekteringsskedet fokuserar hållbarhetsarbetet på att använda system och rutiner som undersöker miljömässiga och sociala konsekvenser för olika byggmetoder. Detta ökar möjligheten att välja de lösningar som är bäst för miljön, projektet och de närboende.

  Under utförandeskedet kan det t.ex. handla om att välja energieffektiva arbetsmaskiner för att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp, optimering av schakt och återfyllning för att minska transportbehov samt åtgärder som förhindrar läckage av föroreningar ut i vattnet.

  Certifieringen ska på sikt ge mervärden både för Logistikparkens framtida ägare, verksamhetsutövare och för regionen i stort.

  Dela denna nyhet