Hållbara godstransporter

Det måste vara enkelt och effektivt att transportera gods till och från regionen. Men transporterna måste också ske på ett hållbart sätt – ekonomiskt, miljö- och klimatanpassat.

Läs om 7 hållbara fördelar med Sundsvall Logistikpark.
Sidan är från tidningen ”Byggplats Sundsvall”.

Läs debattartikeln om ”Sundsvall Logistikpark är en regional satsning på miljö och infrastruktur”.

Från naturgas till biogas – fossilfritt fordonsbränsle
I detaljplanen för Sundsvall Logistikpark har vi berett plats för en LNG-station (flytande metan, eller naturgas som det heter i folkmun). I direkt anslutning till logistikparken pågår också planer på att bygga en biogasanläggning. Den ska producera fordonsbränsle av organiskt avfall – ett helt fossilfritt bränsle.

Om ditt fordon kan köra på biogas kan det också köra på naturgas. LNG står för Liquified Natural Gas och är egentligen flytande metan. Därför kan den fungera som ett reservbränsle om inte biogasen räcker till. I logistikparken finns också möjligheter att transportera naturgasen med fartyg, tåg och lastbil, vilket också gör platsen för LNG-stationen strategisk. LNG-terminalen får en lagringskapacitet på 5 000 kubikmeter.