Logistikparkens miljötillstånd vinner laga kraft

Onsdag 10 juli 2019

Idag meddelade Högsta Domstol ett positivt besked för logistikparken

Högsta Domstol meddelade idag att den positiva dom som lämnats av mark- och miljödomstolen inte kommer att omprövas. Detta betyder att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

-Det här är en viktig milstolpe för projektet, säger Sven Magnusson, vd, Sundsvall Logistikpark.

Sundsvalls hamn kommer att byggas ut med en containerhamn, en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen samt tillhörande vägar och järnvägar.

 

 

Dela denna nyhet