• Webbsändning om Logistikparken och företagsklimatet i Sundsvallsregionen

  2020-05-27

  Logistikparken deltog den 27 maj vid Näringslivsbolaget i Sundsvalls webbsändning om satsningen på ett logistiknav i Sundsvallsregionen.

  Den 25 maj tog fullmäktige i Sundsvall beslut att ge det slutgiltiga klartecknet för kommunens, SCA:s och Trafikverkets miljardsatsning på en logistikpark i anslutning till Tunadalshamnen.

  Vad kommer Logistikparken betyda för miljön, företagen och nya etableringar?
  Dessa frågor svarar bland andra landshövdingen, kommunalrådet, SCA:s logistikdirektör Magnus Svensson och Logistikparkens vd Sven Magnusson.

  Och kommer satsningen att påverka företagsklimatet i Sundsvall?
  I den panelen finns bland andra stadsbyggnads- och miljödirektören med, liksom regionchefen för Svenskt näringsliv, Anna Hedensjö Johansson, presenterar svaren på årets enkät om det lokala företagsklimatet.

  Webbsändningen går att se i efterhand via länken nedan:
  Näringslivsbolaget i Sundsvall, webbsändningar

  Dela denna nyhet
 • KLART MED NY BYGGLEDARE FÖR LOGISTIKPARKEN

  2019-08-16

  2019-08-15

  Det börjar närma sig en byggstart för Sundsvall Logistikpark. Det kommunala bolaget förstärker därför organisationen med Thomas Jönsson som kommer att leda byggnationen på plats.

  Under sommaren meddelade HD att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut från kommunfullmäktige och SCA. Inför byggstart så förstärks projektet med Thomas Jönsson som byggledare.

  –  Jag ser fram emot att få jobba med logistikparken. Det är ett stort och spännande projekt, säger Thomas Jönsson.

  Thomas kommer senast från Norra Kajen-projektet i Sundsvall där han varit anlitad som byggledare för Sundsvalls kommuns räkning. Han har lång erfarenhet som platschef och som byggledare vid stora infrastrukturprojekt, vilket kommer väl till pass nu när Sundsvall Logistikpark snart kan påbörja byggnationen i anslutning till Tunadalshamnen.

  – Nu när projektet fått en byggledare på plats så har vi passerat en viktig milstolpe och vi ser verkligen fram emot att få jobba med Thomas, säger Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark.

  Thomas finns på plats från och med 2019-08-15 och kommer initialt att arbeta 50 % i projektet.


  Kontakt:

  Sven Magnusson, vd, Sundsvall Logistikpark AB, 070-333 36 79.

  Dela denna nyhet
 • Ny analys ger smartare beslut i offentliga bolag

  2016-08-18

  Med hjälp av en ny investeringsanalys som väger in fler perspektiv än strikt ekonomiska har en fallstudie av Sundsvalls Logistikpark genomförts. Analysen kan hjälpa offentliga bolag att ta bättre beslut och är resultatet av ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

  Investeringsanalysen innebär ett nytt sätt att värdera tillgångar än vad som vanligen görs. När en tillgång ska köpas in eller utvecklas så bestäms först användningen av den, därefter vilka intäkter den kan ge och till vilka kostnader. Det är sedan ofta grunden för beslut.

  Men många gånger behöver fler faktorer vägas in för ett mer komplett beslut. Sundsvalls kommun var intresserade av att hitta en analys som tar hänsyn till annat än bara ekonomi utan också miljöperspektiv vid en större investering, som investeringen i Sundsvalls Logistikpark.

  En tidslinje över hur utvecklingen kan förändras över tid för logistiskparken målades upp och en strategi för vad som bör göras med extra etableringsytor vid olika tillfällen togs fram med underlag från affärsmodeller, nyckeltal (exempelvis räntor) och godstrafikstatistik.

  – Analysen ger ett bättre beslutsunderlag för när extra etableringsytor inom logistikparken bör hyras ut till tredje parts företag, och när de bör säljas eller när det är lämpligt att expandera den befintliga verksamheten, säger Aron Larsson, docent i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet.

  – Vårt syfte var att pröva en metod som tar hänsyn till fler aspekter än bara pengar. Det kan vara svårt att på kort sikt få ekonomisk lönsamhet i stora investeringar, men de kan bidra till andra positiva effekter som mindre koldioxidutsläpp. Det är viktigt när vi bygger en sådan här park att tänka långsiktigt och redan i projekteringen ta hänsyn till utvecklingen över tid, säger Carina Sandgren, projektchef, Sundsvalls Logistikpark.

  Den här typen av investeringsanalys används idag främst i större globala företag och i forskningssammanhang. Men resultat i den genomförda förstudien visar att den är mycket tillämpbar även vid investeringar i offentlig sektor.

  – Samverkansprojektet har visat sig intressant för fler kommunala bolag och finns det tid och resurser kan fler aktörer vara intresserade av att vidareutveckla metoden. Vi kommer att ha ett uppföljande möte redan nu för att se hur vi går vidare, förhoppningsvis kan metoden vidareutvecklas utifrån förstudiens resultat, säger Carina Sandgren.

  Förstudien är en del i ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun som stödjer Sundvalls kommuns strategi RIKARE som syftar till att skapa ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar tillväxt i kommunen.

   

  Kontakt

  Aron Larsson, docent, Mittuniversitetet,
  010-142 86 16, e-post: aron.larsson@miun.se

  Carina Sandgren projektchef, Sundsvalls logistikpark,
  060-19 11 80, e-post: carina.sandgren@sundsvall.se

  Dela denna nyhet