Ett transportnav för gods växer fram i Sundsvall

Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. Vi gör en rejäl kraftsamling för att bli ett av Sveriges viktigaste transportnav.


Byggtid 2020 – 2024


Våra viktigaste skäl

  • För att koppla ihop väg, järnväg och sjöfart så att de möts på ett och samma område, där om- och utlastning kan ske utan onödiga tidsförluster och transportsträckor.
  • För att vi tar vårt ansvar i utvecklingen av ett hållbart samhälle på allvar.
  • För att möta näringslivets behov och planer på utveckling.
  • För att Sundsvalls Hamn är en strategiskt viktig hamn även i ett nationellt perspektiv.