Vi vill öka tågtransporterna

Ett nytt nummer av Byggplats Sundsvall är ute. I det numret kan du läsa om Sandahls Goods & Parcel som vill öka tågtransporterna till och från Sundsvall. De driver kombiterminalen i Sundsvall på uppdrag av Sundsvall Logistikpark AB

”Det är oerhört glädjande för oss att få det här uppdraget. Sundsvall ligger bra geografiskt i och med att det binder ihop Jämtland och Norrlandskusten. Det gör det lättare att jobba som vi vill, med tågtransporter så långt det är möjligt och med lastbildar enbart på kortare sträckor, säger Johan Ebefors, som är vd på företaget.”

Gods som ska till flera hundra företag kommer till Sundsvalls kombiterminal varje dag. Godset har rest en lång väg och den sista biten ut till slutkunden blir det lastbil. Mer gods skulle kunna transporteras på järnväg till och från Sundsvallsregionen om kombiterminalen kunde ta emot fler tåg. Därför behöver den flyttas till logistikparken. Det är viktigt för miljön.

”Jag tror att det är jättebra om fler intresserar sig för vad det är som står i butikernas hyllor och funderar på hur det har kommit dit. Privatpersoner kan ifrågasätta och beställare kan ställa krav. Tillsammans kan vi åstadkomma en förändring”, säger Johan Edefors.

Läs hela artikel och allt annat som händer i Sundsvall i senaste numret av Byggplats Sundsvall.

Dela denna nyhet