Trafikverket kungör järnvägsplan Tunadal

Kungörande och granskning av järnvägsplan för ombyggnad av Tunadalsspåret delen Huggsta-Sundsvalls hamn i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

Trafikverket Region Mitt har upprättat ett förslag till järnvägsplan för ombyggnad av Tunadalsspåret på delen Huggsta – Sundsvalls hamn i Sundsvalls kommun. Denna järnvägsplan omfattar även ombyggnad av Johannedalsvägen (kommunal allmän väg) vid Johannedals industriområde samt Tunadals sågverk. Åtgärderna ingår i ”Projekt Maland och Tunadalsspåret.
Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2017-10-10 – 2017-11-10 hos:
– Trafikverket Region Mitt, Nattviksgatan 8, Härnösand
– Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall
– Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/maland

Ombyggnad av den kommunala enskilda vägen ”Ekenäsvägen” med ny vägbro över järnvägen kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Denna väg kommer att regleras i ny detaljplan som kommunen upprättar.
Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av järnväg och väg (Johannedalsvägen) framgår av plankartorna i handlingarna. Den mark som redovisas på plankartorna kan komma att tas i anspråk med vägrätt eller tvång genom inlösen enligt lagen om byggande av järnväg, respektive tillfällig nyttjanderätt. När järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av järnväg och väg.
Representanter från projektet lämnar information om planen den 18 oktober 2017, kl. 17 – 20.30 med allmän information kl. 18:30.
Plats: Sköns församlingsgård, Kyrkvägen 49, 863 36 Sundsbruk.
Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2017-11-10. Märk brev och e-post med ”Järnvägsplan Tunadal, TRV 2015/35757”.
Om du vill ha mer information kontakta Trafikverket Region Mitt, Håkan Åberg, projektledare 010-123 73 88, e-post hakan.aberg@trafikverket.se eller Mats Svensson, projekteringsledare, 070-326 32 03, e-post mats.a.svensson@trafikverket.se

Dela denna nyhet