• Sundsvall Logistikpark satsar på hållbara lösningar redan i projekteringsskedet

  2017-06-22

  Nu står det klart att Sundsvall Logistikpark kommer att använda sig av hållbarhetscertifieringssystemet CEEQUAL ett program för att bedöma och betygsätta hur väl ett anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsfrågan har fått ett ökat fokus i anläggningsbranschen och engagerar idag flera stora aktörer. Som en del i arbetet för ökad hållbarhet i Sundsvall väljer Sundsvall Logistikpark AB att använda CEEQUAL som system för hållbarhetsstyrning och avser även att certifiera kombiterminalen med tillhörande logistikytor.

  Systemet bedömer hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt och är utformat för att uppmuntra och premiera beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än lagkraven inom hållbarhetsområdet för att uppnå miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat.

  – För oss på logistikparken är miljö och hållbarhet självklart i fokus och vi försöker hitta effektiva lösningar för att kunna bygga ett transportnav i Sundsvall med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt. CEEQUAL-certifieringen kommer definitivt att hjälpa oss att reflektera över varje val vi kommer att göra – på ett strukturerat sätt, säger Madeleine Byström, samordnare för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö, vid Sundsvall Logistikpark AB.

  Beslutet att använda CEEQUAL togs vid det senaste styrelsemötet och nu väntar en ansökan om att få starta med arbetet.

  I projekteringsskedet fokuserar hållbarhetsarbetet på att använda system och rutiner som undersöker miljömässiga och sociala konsekvenser för olika byggmetoder. Detta ökar möjligheten att välja de lösningar som är bäst för miljön, projektet och de närboende.

  Under utförandeskedet kan det t.ex. handla om att välja energieffektiva arbetsmaskiner för att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp, optimering av schakt och återfyllning för att minska transportbehov samt åtgärder som förhindrar läckage av föroreningar ut i vattnet.

  Certifieringen ska på sikt ge mervärden både för Logistikparkens framtida ägare, verksamhetsutövare och för regionen i stort.

  Dela denna nyhet