Sundsvall Logistikpark på Stora logistik- och inköpardagen

Den 28-29 november deltar Sundsvall Logistikpark på årets viktigaste mötesplats för logistiker och inköpare. Det är Silf som arrangerar konferensen i Stockholm. Seminarier och utställningar pågår under två dagar under namnet Supply Chain Outlook 2012.

Logistiklösningarna för företagarna i Sundsvall kommer att förändras i och med satsningen på logistikparken. Bättre infrastruktur och koppling mellan tre transportslag ger helt nya möjligheter att effektivisera transporterna, vilket är en viktig konkurrensfaktor för näringslivet.

Sundsvall Logistikpark deltar som utställare och konferensdeltagare.

Dela denna nyhet