Sprängningar vecka 40

Sprängning på logistikparkens område under vecka 40 sker på onsdagen den 6/10 kring klockan 17.30-18.00
Även mindre sprängningar i bland annat hamnen förekommer under veckan.

Vid sprängning den 6/10 så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över

Dela denna nyhet