Sprängning vecka 15

Vecka 15 så kommer sprängning att ske på två närliggande områden samtidigt. Sprängning sker torsdag den 15/4 klockan 16.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa ett telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.


Telefonnummer: 070-283 28 62

.

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.