Spräckning av stenblock

Under vecka 34 startar spräckning av stenblock på logistikparkens arbetsområde. Det är block större än 4 kubik som kommer att spräckas. Block av den storleken är för stora för att kunna lastas och köras bort.

Tidigare har knackning med hydraulhammare använts. Med rytmiska stötar spräcktes blocken och ljudet som uppstår kan upplevas som störande. Projektet har därför valt att i stället spräcka block med små laddningar dynamit.

Hydraulhammare. Foto: Anläggningsvärlden

Vid en spräckning med dynamit så borras det hål i blocket. I hålen så stoppas små laddningar med dynamit som tänds med gnista från en eltändare. Ljudet som uppstår vid denna metod är låg och minmeras med sprängmattor. Vid arbete nära el-ledningar i luft eller mark så kommer dynamiten att tändas med en mindre laddning. Även här används sprängmattor men ljudet kan upplevas som ett skott.

Spräckningen av block medför ingen risk för påverkan på närliggande fastigheter då blocken ligger löst och är inte i kontakt med berggrunden.

Dela denna nyhet