Schaktarbeten påbörjas vecka 32

Höstens arbeten drar nu igång inom logistikparkens område

Under sommaren så har avverkning och etablering varit i fokus och i höst så påbörjas arbeten i mark. Här är några av de arbeten som sker med start i augusti:

  • Schakt för anläggande av byggvägar
  • Tunabäcken kulverteras
  • Förberedelser för dagvattendammar
  • Anläggande av provisorisk lösning för spillvatten till Korstaverket

Arbetstider
Arbeten kommer normalt att utföras måndag-torsdag mellan klockan 07.00 – 19.00 och fredagar mellan 07.00 – 17.00.

Vi försöker att planera våra arbeten på ett sätt så att det ska störa dig som bor i området så lite som möjligt. Vi ber även obehöriga att inte vistas inom arbetsområdet för att förhindra skador.

Intilliggande projekt

Trafikverket arbetar också i området med Tunadalsspåret. Läs mer om deras arbeten på Trafikverkets webbplats.