Samrådsredogörelsen för containerhamnen är klar

Sundsvall Logistikpark AB kommer att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga och driva en containerhamn i Sundsvall. Syftet med containerhamnen är att öka hamnkapaciteten för att klara av det ökade transportbehovet i regionen från såväl den närliggande industrin som den som kommer att genereras vid den planerade kombiterminalen.

Två samråd har genomförts, en med organisationer och myndigheter, en med berörda företag och enskilda.  Samråden är en del i arbetet med att söka tillstånd för hamnen.

– Vi har fått in synpunkter som vi nu har sammanställt och svarat på i en så kallad samrådsredogörelse. Den har vi nu skickat till länsstyrelsen, säger Carina Sandgren, projektchef.

Sundsvall Logistikpark AB räknar med att kunna skicka in ansökan om tillstånd till Mark- och miljödomstolen under vårvintern.

Samrådsredogörelse (utan bilagor)

Samrådsredogörelse med bilaga 1-7

Dela denna nyhet