Samråd om containerhamn

Samråd om containerhamn i Tunadal 13 april-12 maj 2015

Sundsvall Logistikpark AB planerar att bygga en containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen. Syftet är att skapa ett hållbart transportnav med kopplingar mellan sjöfart, järnväg, väg för att svara mot de ökade behoven av effektiva och miljövänliga transporter för Sundsvalls näringsliv.

För att bygga och driva den planerade containerhamnen krävs tillstånd enligt miljöbalken. En ansökan om tillstånd kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen i sommar. En del i tillståndsprocessen är att samråda med berörda. En inbjudan till samråd har skickats ut till de som i tidigare detaljplanearbete har bedömts vara sakägare.

Här nedan hittar du samrådsunderlaget, en sammanfattning av samrådsunderlaget, annons och inbjudan.

Samrådsunderlag

Sammanfattning av samrådsunderlaget

Annons (publiceras i Sundsvalls  Tidning söndagen den 12 april samt i Sundsvalls Nyheter helgen efter.)

Inbjudan (har skickats ut till sakägare)

Välkommen med dina synpunkter senast 12 maj 2015 till:

WSP Environmental
Anne Thorén
121 88 Stockholm-Globen

Eller per e-post till: anne.thoren@wspgroup.se

Öppet hus – ingår i samrådet om containerhamnen

Tid: 27 april klockan 16:00 – 20.00
Plats: Skönsbergs Folkets hus, Danssalongen

Under kvällen finns det möjlighet att ställa frågor och få information om planerna. Du kan även lämna synpunkter under kvällen. Det öppna huset är en del av det samråd som genomförs inför en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet och hamnverksamhet.

Välkommen!

Dela denna nyhet