Logistikparken i samtal om Nya Ostkustbanan i Riksdagen

– För lite fokus på godstransporterna, säger Skogsindustrierna. – För att öka kombitrafiken behöver vi flytta kombiterminalen från centrala Sundsvall till logistikparken och knyta ihop den med hamnen, säger Sundsvall Logistikpark.

Nya Ostkustbanan arrangerade ett ”rundabordssamtal” om Sveriges längsta flaskhals, 27 mil, i Riksdagen den 23 november 2016. Sundsvall Logistikpark medverkade för att berätta om situationen i Sundsvall, om järnvägsanslutningarna till Sundsvalls hamn och logistikparken, som snabbt behöver byggas för att klara den över 100 procentiga godsvolymökningen som kommer att ske inom fem år i regionen.

Sveriges största industrisatsning, Östrand massafabrik,  sker just nu i regionen  och genererar 4 miljarder i nettoexportvärde varje år. Investeringar sker även i andra industrier vilket genererar ett enormt ökat transportbehov. Endast en bråkdel av allt långväga gods som kommer till Sundsvall går idag på järnväg. För att öka järnvägstransporterna behöver vi flytta kombiterminalen till logistikparken. För att klara den enorma transportökningen på ett hållbart sätt behövs logistikparken och därmed rationella järnvägsanslutningar.

Det var stort intresse i Riksdagen när Nya Ostkustbanan samtalade om hållbara transporter. Medverkade gjorde:

Mattias Goldmann, vd Fores
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna
Per Bill, landshövding Gävleborg
Marie Israelsson, Marknads- och kommunikationsansvarig Sundsvall Logistikpark,
med flera.

Se hela rundabordsamtalen och intervjuer med några av de medverkande på Nya Ostkustbanans webplats.

Dela denna nyhet