Järnvägsplanen för Birsta tillgänglig för granskning

Den 21 mars till den 21 april 2017 ställer Trafikverket ut järnvägsplanen för Birsta för granskning. Det innebär att du kan ta del av förslaget på en järnvägsutbyggnad med ytterligare spår vid Birsta mötesstation.

Järnvägsplanen omfattar utbyggnad av ett tredje spår vid Birsta mötesstation samt ytterligare ett spår längs Ådalsbanan för delen Birsta mötesstation – E4. Åtgärderna ingår i ”Projekt Maland- och Tunadalsspåret”. Planen består av kartor och beskrivningar av hur järnvägen ska byggas ut samt av samrådsredogörelsen.

Samråd under arbetet med planen

Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har Trafikverket haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, företag, myndigheter och Sundsvalls kommun om deras behov. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i vägplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna in synpunkter till Trafikverket innan planen fastställs.

Här finns järnvägsplanen

Under granskningsperioden finns järnvägsplanen att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

  • Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand
  • Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall

Från den 21 mars finns järnvägsplanen även på webben, under Dokument och Aktuella handlingar för Birsta- järnvägsutbyggnad.

Dela denna nyhet