Flisning av stubbar helgen vecka 8

Flisning under helgen
Under helgen vecka 8 (27-28 februari) så kommer projektet att genomföra flisning av stubbar på logistikparkens område för att ge tillgång till ett arbetsområde österut. Området har varit tillfällig upplagsyta för stubbar och grenar.

Arbeten kommer att ske dagtid. Bullermätningar kommer att göras i samband med flisning.

Dela denna nyhet