Beslut taget om att ställa ut detaljplanen

Stadsbyggnadsnämnden tog beslut den 15 februari om att ställa ut detaljplanen för Sundsvall Logistikpark. Utställningstiden kommer att vara 27 februari – 2 april 2012. Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga från och med den 23 februari.

Detaljplanen för Korstaverket kommer att ställas ut samtidigt.

Alla privata sakägare kommer att få ett brev med information om tider med mera.

Läs mer under detaljplan

Dela denna nyhet