Aktuellt om Sundsvall Logistikpark

Nu finns ett nytt informationsbrev om nuläget kring Sundsvall Logistikpark.

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark november 2012