• Spår, väg och sjöfart för ett konkurrenskraftigt näringsliv

  2014-10-23

  Paneldebatt i Almedalen 30 juni 2014

   Sundsvall Logistikpark var en av samarbetsparterna i ”Framtidsregionen” på Almedalen. Det är ett samarbete där Mittuniversitet samordnar partners från Jämtland och Västernorrland. En av föreläsningarna handlade om ”Spår, väg och sjöfart för ett konkurrenskraftigt näringsliv”. Paneldeltagarna var:

  Karolina Boholm, styrelseledamot Näringslivets Transportråd och Transportdirektör Skogsindustrierna
  Christel Wiman, VD, Tågoperatörerna
  Pia Berglund, VD, Sveriges Redarförening
  Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
  Dick Jansson, VD, Handelskammaren Mittsverige
  Emil Källström C, riksdagsledamot Västernorrland

  De diskuterade kring hur vi skapar effektiva transportnav som binder ihop transportslagen och avlastar systemet genom maximal nytta av den befintliga infrastrukturen? En stor del av råvarorna finns i Norra Sverige, vilket innebär långt avstånd till marknaden med kostnadskrävande transporter för industrin. För att Sverige ska förbli konkurrenskraftig som exportör av råvaror behövs en infrastruktur som tillgängliggör såväl arbetskraft som transport av basindustrins råvaror och produkter.