• Från Sundsvall till världen

  2012-03-27

  Tågpendel till Skandinaviens största hamn, Göteborg

  Effektiva och smarta transportlösningar är viktigt för företagens konkurrenskraft i vår region. Den nya logistikparken med koppling mellan tre transportslag, sjöfart, järnväg och väg kommer att ge helt nya transportmöjligheter. Dessutom kommer det att finnas plats för logistik- godshantering och lager i logistikparken. Sedan är det viktigt att det finns goda förbindelser med resten av världen.

  Redan idag går en tågpendel från Sundsvall till Skandinaviens största hamn, Göteborg. Med 5 avgångar i veckan kopplar Göteborgs Hamn ihop Sundsvall med resten av världen, med 136 direktförbindelser till hamnar världen över. Göteborgs Hamn har ett stort linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader. Tågpendeln ingår i ett komplett system, med lagring, distribution och administration, som heter Railport Scandinavia. Med andra ord en rad tjänster som underlättar för import- och exportföretag i regionen.

  Läs mer om hur tågpendeln kan utveckla konkurrenskraften för ditt företag.
  http://www.goteborgshamn.se

    

  Dela denna nyhet