• Trafikverket kungör järnvägsplan Tunadal

  2017-10-10

  Kungörande och granskning av järnvägsplan för ombyggnad av Tunadalsspåret delen Huggsta-Sundsvalls hamn i Sundsvalls kommun, Västernorrlands län.

  Trafikverket Region Mitt har upprättat ett förslag till järnvägsplan för ombyggnad av Tunadalsspåret på delen Huggsta – Sundsvalls hamn i Sundsvalls kommun. Denna järnvägsplan omfattar även ombyggnad av Johannedalsvägen (kommunal allmän väg) vid Johannedals industriområde samt Tunadals sågverk. Åtgärderna ingår i ”Projekt Maland och Tunadalsspåret.
  Planen finns tillgänglig för granskning under tiden 2017-10-10 – 2017-11-10 hos:
  – Trafikverket Region Mitt, Nattviksgatan 8, Härnösand
  – Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall
  – Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/maland

  Ombyggnad av den kommunala enskilda vägen ”Ekenäsvägen” med ny vägbro över järnvägen kommer inte att omfattas av beslut om fastställelse. Denna väg kommer att regleras i ny detaljplan som kommunen upprättar.
  Den mark eller det utrymme som behövs för byggande av järnväg och väg (Johannedalsvägen) framgår av plankartorna i handlingarna. Den mark som redovisas på plankartorna kan komma att tas i anspråk med vägrätt eller tvång genom inlösen enligt lagen om byggande av järnväg, respektive tillfällig nyttjanderätt. När järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft är ägare eller innehavare av särskild rätt skyldig att mot ersättning överlåta eller upplåta marken eller utrymmet som behövs för byggande av järnväg och väg.
  Representanter från projektet lämnar information om planen den 18 oktober 2017, kl. 17 – 20.30 med allmän information kl. 18:30.
  Plats: Sköns församlingsgård, Kyrkvägen 49, 863 36 Sundsbruk.
  Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2017-11-10. Märk brev och e-post med ”Järnvägsplan Tunadal, TRV 2015/35757”.
  Om du vill ha mer information kontakta Trafikverket Region Mitt, Håkan Åberg, projektledare 010-123 73 88, e-post hakan.aberg@trafikverket.se eller Mats Svensson, projekteringsledare, 070-326 32 03, e-post mats.a.svensson@trafikverket.se

  Dela denna nyhet
 • Sundsvall Logistikpark satsar på hållbara lösningar redan i projekteringsskedet

  2017-06-22

  Nu står det klart att Sundsvall Logistikpark kommer att använda sig av hållbarhetscertifieringssystemet CEEQUAL ett program för att bedöma och betygsätta hur väl ett anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor.

  Hållbarhetsfrågan har fått ett ökat fokus i anläggningsbranschen och engagerar idag flera stora aktörer. Som en del i arbetet för ökad hållbarhet i Sundsvall väljer Sundsvall Logistikpark AB att använda CEEQUAL som system för hållbarhetsstyrning och avser även att certifiera kombiterminalen med tillhörande logistikytor.

  Systemet bedömer hållbarhetsarbete i anläggningsprojekt och är utformat för att uppmuntra och premiera beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än lagkraven inom hållbarhetsområdet för att uppnå miljömässiga, sociala och ekonomiska resultat.

  – För oss på logistikparken är miljö och hållbarhet självklart i fokus och vi försöker hitta effektiva lösningar för att kunna bygga ett transportnav i Sundsvall med en så begränsad miljöpåverkan som möjligt. CEEQUAL-certifieringen kommer definitivt att hjälpa oss att reflektera över varje val vi kommer att göra – på ett strukturerat sätt, säger Madeleine Byström, samordnare för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö, vid Sundsvall Logistikpark AB.

  Beslutet att använda CEEQUAL togs vid det senaste styrelsemötet och nu väntar en ansökan om att få starta med arbetet.

  I projekteringsskedet fokuserar hållbarhetsarbetet på att använda system och rutiner som undersöker miljömässiga och sociala konsekvenser för olika byggmetoder. Detta ökar möjligheten att välja de lösningar som är bäst för miljön, projektet och de närboende.

  Under utförandeskedet kan det t.ex. handla om att välja energieffektiva arbetsmaskiner för att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp, optimering av schakt och återfyllning för att minska transportbehov samt åtgärder som förhindrar läckage av föroreningar ut i vattnet.

  Certifieringen ska på sikt ge mervärden både för Logistikparkens framtida ägare, verksamhetsutövare och för regionen i stort.

  Dela denna nyhet
Sida 4 av 43« Första...23456...102030...Sista »