Sprängningar vecka 46 och 47

Under vecka 46 så sker sprängning på logistikparkens område på onsdagen den 17/11 kring klockan 12.45.
Vecka 47 så sker sprängningen på torsdagen den 25/11 kring klockan 14.00.

Även mindre sprängningar förekommer löpande.

Vid sprängning så kan trafiken komma att stoppas tillfälligt på Tunabäcksvägen. Trafiken bevakas och stoppas då vid tillfället av vakt med flagga.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Dela denna nyhet