Upphandling av byggnation av logistikparken

Byggstart av logistikparken närmar sig. Därmed också upphandling av projektering och byggnation av Sundsvall Logistikpark AB:s del i projektet Sundsvall Logistikpark.

Projektet består i att bygga ut Sundsvalls hamn med en containerhamn, bygga en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen samt tillhörande vägar och järnvägar. Nu finns information om den kommande upphandlingen på e-avrop. (Den ligger under Sundsvalls kommun).

Information om kommande upphandling för projektering och byggnation av Sundsvall Logistikpark

Välkommen att kontakta vår projektledare

Magnus Borgström
tel: 060-19 22 98, 072-574 34 14