Fältundersökningar i Petersvik mellan 23-27 april

Under vecka 17 (23 april – 27 april) kommer Ramböll att genomföra kompletterande fältundersökningar i Petersvik. Undersökningarna sker med borrbandvagn under måndag-fredag, samt kompletteras med grävmaskin under tisdag-torsdag.

Grävmaskinen används bland annat för att ta prover av morän vid de planerade etableringsytorna. Provgroparna kommer att fyllas igen innan grävmaskinisten lämnar området.

Undersökningarna sker endast under vardagar mellan klockan 08.00-17.00.

Borrbandvagn som kommer användas vid undersökningarna

Kommer jag att påverkas om jag bor i närheten?

Borrningarna och grävningarna kommer med största sannolikhet inte att medföra störande buller vid närliggande bostadsområden.

Säkerhetsavståndet till provtagningarna är några tiotals meter och du kan vistas i området utan risk. Ni måste dock följa fältpersonalens anvisningar.

Har du frågor gällande provtagningarna
Katarina Eriksson Lindberg (provgropar), 070-548 46 07
Roger Henriksson (borrbandvagn), 070-347 35 28
Daniel Nilsson, 072-506 61 79

Frågor gällande logistikparksprojektet
Sven Magnusson, VD Sundsvall Logistikpark AB, 070-333 36 79
Magnus Borgström, projektledare Sundsvall Logistikpark AB, 060-19 22 98