• Detaljplanerna för Sundsvall Logistikpark och Korstaverket ställs ut

  2012-02-27

  Nu tar vi ett steg närmare målet; en effektiv logistikpark med kombiterminal, containerhamn, och möjlighet för Sundsvall Energi att producera klimatsmart energi. Den 27 februari ställs detaljplanerna för Sundsvall Logistikpark och Korstaverket ut, efter beslut i stadsbyggnadsnämnden.

  – Det här känns jättebra, säger Åke Jonsson, VD för Sundsvall Logistikpark AB. Vi är inne i ett intensivt skede nu med planeringen, miljötillståndsansökan, samtidigt som för vi diskussioner med framtida samarbetspartners.

  Detaljplanen för Sundsvall Logistikpark beskriver utvecklingen av ett transportnav i anslutning till befintliga Tunadalshamnen med koppling mellan tåg, fartyg och lastbil. Hamnen byggs ut med en landutfyllnad på 8 hektar till en containerhamn och lager för LNG (fordonsbränsle). En kombiterminal byggs i anslutning till containerhamnen och även en stor yta med plats för etablering av logistik- och lagerverksamhet.

  – Den samhällsekonomiska bedömningen som är gjort visar tydligt att satsningen ger en stor nytta. Det blir spännande att se hur logistikparken och de ytor som är avsatta för så kallat tredjepartslogistik kommer att ge ringar-på-vattnet-effekter för tillväxten i Sundsvall, säger Åke Jonsson. 

  I området planeras också för ett 5 hektar stort område för lager av biobränsle.

  Sundsvall Energis detaljplan, som ligger i direkt anslutning till logistikparken, beskriver en ny biogasanläggning och ombyggnad av befintligt kraftvärmeverk för att kunna producera el- och fjärrvärme på ett klimatsmart sätt.

  – Vi planerar att ersätta kvarvarande mängd olja i fjärrvärmeproduktionen vid Korstaverket med biobränslen. Genom att ta emot en stor andel av biobränslet med tåg och båt minskar vi våra kostnader samtidigt som miljöpåverkan från transporterna blir mindre, säger Mats Bäck, utvecklingschef på Sundsvall Energi AB.

  Effektivisering av godstransporter för regionens företag är en stor nytta med logistikparken. Samlokaliseringen av flera transportslag och transportintensiva verksamheter gör att transportkostnaderna hålls nere och konkurrenskraften ökar för regionens företag. Det ger också en stor vinst för miljön.

  Ett exempel är att elektrifiering av järnvägen ner till hamnen och ända fram till SCA:s pappersbruk och sågverk gör att en stor mängd råvaror till skogsindustrin kan fraktas på tåg istället för på lastbil. Det kommer att innebära att 720 000 lastbilskilometrar sparas per år.

  Detaljplanerna ställs ut till och med den 2 april. Nästa steg är antagande i kommunfullmäktige den 18 juni.

  Tidplanen för Sundsvall Logistikpark är byggstart 2013 och klart 2015.

  Fakta om Sundsvall Logistikpark
  Sundsvall Logistikpark AB är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att samordna utvecklingen av ett transportnav med kopplingar mellan tåg, båt och lastbil. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA. Projektet innefattar;

  • Containerhamn i anslutning till befintliga Tunadalshamnen
  • Kombiterminal
  • Ytor för lager- och logistikverksamhet
  • Elektrifiering av järnväg ner till hamnen och fram till SCA:s pappersbruk i Ortviken.
  • Bättre järnvägsanslutning till industrispåret ner till hamnen och SCA:s sågverk i Tunadal.

  Kontakt:
  Åke Jonsson, VD Sundsvall Logistikpark AB
  060-19 25 99, 073-271 02 32

  Mats Bäck, Utvecklingschef
  Sundsvall Energi AB
  060-19 20 30, 070-539 49 71

  Detaljplan Sundsvall Logistikpark

  Detaljplan Korstaverket

  Dela denna nyhet
 • Nu finns information om miljöskada på hemsidan

  2012-02-23

  Vi har fått önskemål om att samla information om vad som gäller när en verksamhet orsakar skador på sin omgivning. Vi har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Trafikverket samlat information och kontaktuppgifter till dig som bor i närheten av projektet Sundsvall Logistikpark.

  Du hinnar dokumentet under Närboende

  Dela denna nyhet
 • Beslut taget om att ställa ut detaljplanen

  2012-02-16

  Stadsbyggnadsnämnden tog beslut den 15 februari om att ställa ut detaljplanen för Sundsvall Logistikpark. Utställningstiden kommer att vara 27 februari – 2 april 2012. Alla handlingar kommer att finnas tillgängliga från och med den 23 februari.

  Detaljplanen för Korstaverket kommer att ställas ut samtidigt.

  Alla privata sakägare kommer att få ett brev med information om tider med mera.

  Läs mer under detaljplan

  Dela denna nyhet