• Geotekniska undersökningar i Petersvik

  2012-12-14

  Sundsvall Logistikpark och SCA jobbar nu intensivt med förberedande arbeten för att kunna bygga logistikparken. En viktig del i de förberedande arbetena är att ytterligare kartlägga de geologiska förutsättningarna, både av anläggningstekniska och kostnadsmässiga skäl. De berg- och jordmassor som finns i området ska användas för att bygga containerhamnen samt väg och järnväg till Ortviken.

  Tidigare har vi gjort en översiktlig geoteknisk undersökning. Nu behöver vi veta mer om vilka mängder och vilken kvalitet det är på berg- och jordlager för att planera anläggningsarbetena.

  Tider för undersökningarna
  Undersökningarna kommer att pågå vardagar vecka 51 till vecka 4.

  Vattenundersökningarna startar måndagen 17 december och kan, i undantagsfall, pågå till kl. 21 på kvällarna. Start kl. 7.

  Landundersökningarna startar tidigast onsdagen 19 december med arbetstid kl. 7 – 18.

  Inget arbete kommer att ske under jul och nyårshelgen.

  Undersökningarna på land innebär att vissa vägar kommer att plogas. En banddriven grävmaskin används för provgropsgrävning och en borrbandvagn med anslutande kompressor för borrning och jordprovtagning. För undersökningarna i vatten används också en borrbandvagn, som transporteras på en flotte. Bogserbåten Bill kommer att assistera. Den bifogade kartan visar vilka vägar som kommer att plogas och var undersökningarna kommer att ske.

  För er som bor i området hittar mer information under ”Närboende”

  Dela denna nyhet
 • Sundsvall Logistikpark på Detaljhandelns logistikdag

  2012-12-03

  Sundsvall Logistikpark ställer ut på Detaljhandelns logistikdag i Stockholm 4 december.

  Logistik är ett av de områden där det finns stora effektiviseringsmöjligheter inom detaljhandeln. Det kan handla om såväl intern lagerhantering som transporter och terminalhantering.   

  Sundsvall är branschtätatast i Norrland med 457 branscher och med Svergies näst största handelsområde, Birsta och Sundsvalls stenstad med bland annat Norrlands största citygalleria, är handeln en viktig näring i Sundsvall. Satsningarna med en kombiterminal, containerhamn och ytor för logistikverksamhet i hamnområdet kommer helt nya logistikmöjligheter att kunna utvecklas i Sundsvallsregionen.

  Dela denna nyhet
 • Sundsvall Logistikpark på Stora logistik- och inköpardagen

  2012-11-28

  Den 28-29 november deltar Sundsvall Logistikpark på årets viktigaste mötesplats för logistiker och inköpare. Det är Silf som arrangerar konferensen i Stockholm. Seminarier och utställningar pågår under två dagar under namnet Supply Chain Outlook 2012.

  Logistiklösningarna för företagarna i Sundsvall kommer att förändras i och med satsningen på logistikparken. Bättre infrastruktur och koppling mellan tre transportslag ger helt nya möjligheter att effektivisera transporterna, vilket är en viktig konkurrensfaktor för näringslivet.

  Sundsvall Logistikpark deltar som utställare och konferensdeltagare.

  Dela denna nyhet
 • Aktuellt om Sundsvall Logistikpark

  2012-11-15

  Nu finns ett nytt informationsbrev om nuläget kring Sundsvall Logistikpark.

  Aktuellt om Sundsvall Logistikpark november 2012

  Dela denna nyhet
 • Nytt nummer av Byggplats Sundsvall

  2012-10-04

  Läs om alla byggprojekt som planeras och pågår i Sundsvall i det nya numret av ”Byggplats Sundsvall”. Bor du i Sundsvall får du den i din brevlåda i helgen, v 40.

  Byggplats Sundsvall nr 2 2012

  Om du vill ha den hemskickad till dig hör av dig till Marie Israelsson

  Dela denna nyhet
 • Förprojekteringen är igång

  2012-09-17

  Sundsvall Logistikpark har gett Vectura i uppdrag att göra en förprojektering av logistikparken. Logistikparken består av en containerhamn, kombiterminal och etableringsytor för logistikverksamhet. Uppdraget innebär att titta närmare på den tekniska funktionen av väg, järnväg, geoteknik, tekniska försörjningssystem, hamn och etableringsytor. Förprojekteringen ska vara klar i oktober och kommer att ligga till grund för vidare upphandling av entreprenörer.

  Dela denna nyhet
 • Kompletterande samråd containerhamnen

  2012-06-29

  Mellan den 29 juni – 27 augusti pågår ett kompletternade samråd för containerhamnen och logistikparken. Samrådet ingår i den tillståndsansökan enligt Miljöbalken som Sundsvall Logistikpark avser att söka för att få bygga containerhamnen.

  Handlingarna till samrådet

  Dela denna nyhet
 • Detaljplanerna för Sundsvall Logistikpark och Korstaverket antagna

  2012-06-19

  Den 18 juni antog Sundsvalls kommunfullmäktige detaljplanerna för Sundsvall Logistikpark och Korstaverket. Nu kan satsningen på ett effektivt transportnav dra igång på allvar.

  Pressmeddelande 20120619

  Dela denna nyhet
 • Sundsvall Logistikpark på Transport- och logistikmässan i Göteborg

  2012-05-16

  Den 22-25 maj pågår Transport- och logistikmässan i Göteborg. Sundsvall Logistikpark är på plats. Välkommen till vår monter A01:02!

  Dela denna nyhet
 • Från järnålder till Gustav Vasa

  2012-05-16

  I höstas gjorde Västerbottens museum en arkeologisk undersökning i Västlandsdalen. Redan efter 10 minuter hittades ett spänne i mässing med fågeldekor. 

  Foto: Västerbottens museum

  Den 7 maj bjöd Sköns norra intresseförening in Ellinor Johansson från Västerbottens museum för att berätta om den arkeologiska undersökning som museet gjorde i Västlandsdalen i höstas. Inför en nästan fullsatt församlingsgård berättade Ellinor Johansson om våra rika förfäder som har bott i området. 

  Läs hela artikel Från järnålder till Gustav Vasa

  Dela denna nyhet