Ett transportnav för gods växer fram i Sundsvall

Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. Vi gör vi  en rejäl kraftsamling för att bli ett av Sveriges viktigaste transportnav.

Här är våra viktigaste skäl:

• För att koppla ihop väg, järnväg och sjöfart så att de möts på ett och samma område, där om- och utlastning kan ske utan onödiga tidsförluster och transportsträckor.

• För att vi tar vårt ansvar i utvecklingen av ett hållbart samhälle på allvar.

• För att möta näringslivets behov och planer på utveckling.

• För att Sundsvalls Hamn är en strategiskt viktig hamn även i ett nationellt perspektiv

Mer information om Sundsvall Logistikpark i film, foldrar, kartor och illustrationer hittar du under informationsmaterial: