Närboende

Frågor och svar om Sundsvall Logistikpark:

Här kan du läsa mer om logistikparken. Vi har samlat vanliga frågor och svar samt att du har möjlighet att ställa dina frågor.

www.logistikparken.sundsvall.se

Miljöansökan

Sundsvall Logistikpark söker tillstånd för att bygga containerhamnen.
Här hittar du mer information om miljöansökan

 

Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplan för järnvägsanslutningarna i Bergsåker, Maland samt Tunadalsspåret.

Här hittar du adresser till Trafikverkets webbplats om projekten.

Järnvägsanslutningen i Bergsåker

Järnvägsanslutning i Maland samt upprustning av Tunadalsspåret

Om du bor i närheten av Maland eller Bergsåker och vill få information kring järnvägsprojekten via e-post, skicka ett mail till:

Mats Svensson på Trafikverket

 

Samråd om containerhamn i Tunadal 13 april-12 maj 2015

Sundsvall Logistikpark AB planerar att bygga en containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen. Syftet är att skapa ett hållbart transportnav med kopplingar mellan sjöfart, järnväg, väg för att svara mot de ökade behoven av effektiva och miljövänliga transporter för Sundsvalls näringsliv.

För att bygga och driva den planerade containerhamnen krävs tillstånd enligt miljöbalken. En ansökan om tillstånd kommer att lämnas in till mark- och miljödomstolen i sommar. En del i tillståndsprocessen är att samråda med berörda. En inbjudan till samråd har skickats ut till de som i tidigare detaljplanearbete har bedömts vara sakägare.

Här nedan hittar du samrådsunderlaget, en sammanfattning av samrådsunderlaget, annons och inbjudan.

Samrådsunderlag

Sammanfattning av samrådsunderlaget

Annons (publiceras i Sundsvalls  Tidning söndagen den 12 april samt i Sundsvalls Nyheter helgen efter.)

Inbjudan (har skickats ut till sakägare)

Välkommen med dina synpunkter senast 12 maj 2015 till:

WSP Environmental
Anne Thorén
121 88 Stockholm-Globen

Eller per e-post till: anne.thoren@wspgroup.se

Öppet hus – ingår i samrådet om containerhamnen

Tid: 27 april klockan 16:00 – 20.00
Plats: Skönsbergs Folkets hus, Danssalongen

Under kvällen finns det möjlighet att ställa frågor och få information om planerna. Du kan även lämna synpunkter under kvällen. Det öppna huset är en del av det samråd som genomförs inför en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet och hamnverksamhet.

Bor du i området och vill veta vad som är på gång?

Skicka din e-postadress till alexandra.m.olsson@sundsvall.se så får du nyhetsbrev om Sundsvall Logistikpark. Breven hittar du även här på hemsidan.

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark juni 2015

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark april 2015

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark oktober 2014

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark februari 2014

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark maj 2013

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark november 2012

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark april 2012

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark december 2011

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark maj 2011>

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark april 2011>

Aktuellt om Sundsvall Logistikpark mars 2011>

 

Från järnålder till Gustav Vasa

Västerbottens museum har gjort en arkeologisk utredning i Maland/Västland med anledning av det planerade järnvägsanslutningen mellan Ådalsbanan och Tunadalsbanan. Ellinor Johansson från Västerbottens museum föreläste den 7 maj om utredningen.

Läs hela artikeln ”Från järnålder till Gustav Vasa”

 

Om en verksamhet orsakar skada på sin omgivning

Vi har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och Trafikverket samlat information om vilka lagar och regler som gäller när en verksamhet orsakar skada på sin omgivning. Vad har du som fastighetsägare för rättigheter och möjligheter? I detta dokument hittar en del information om detta men också kontakuppgifter dit du kan vända dig om du har frågor.

Om en verksamhet orsakar skada på sin omgivning

 

Kontakt:

Sundsvall Logistikpark
Sven Magnusson
VD Sundsvall Logistikpark AB
Telefon: 060-19 12 80, 070-333 36 79
E-post: sven.magnusson@sundsvall.se

Alexandra Olsson, kommunikatör
060 19 89 53