Företag

Byggnation av logistikparken

I mars 2017 blev det klart att PEAB Anläggning kommer att detaljprojektera och bygga kombiterminalen och etableringsytorna i logistikparken. Hela logistikparken innefattar kombiterminal, etableringsytor och en containerhamn.

Upphandlingen är en totalentreprenad och innebär bland annat stora markarbeten och schakter, industrispår, vägar, ledningsarbeten, terrängmudulering med mera. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket.


Vill du finnas där godset möts?

Den befintliga kombiterminalen ska flyttas till hamnområdet, Sundsvall Logistikpark. Där ska en effektivare terminal byggas i anslutning till den nya planerade containerhamnen. Containerhamnen blir en utbyggnad av den befintliga Tunadalshamnen.

I anslutning till kombiterminalen, för fulllängdståg, kommer det att finnas plats att etablera transport- och logistikverksamhet. Är du intresserad av att finnas i direkt anslutning till kombiterminal och hamn – där godsflödena passerar – så är du välkommen att höra av dig.

Vi är nu i slutfasen av att handla upp en operatör för att driva kombiterminalen. Operatören kommer att driva befintlig terminal i centrala Sundsvall tills den nya är byggd i logistikparken. Operatören ska sedan flytta verksamheten från centrala Sundsvall till logistikparken och driva den vidare där.

Den gemensamma tidplanen, som vi har tillsammans med Trafikverket och SCA, är att logistikparken ska kunna tas i drift 2021.

Vill du veta mer? Kontakta Sven. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Skisser på etableringsytorna

Mer om den befintliga kombiterminalen.

 

Vill du få nyhetsbrev från Sundsvall Logistikpark?
Skicka ett mail till Alexandra Olsson

 

Sundsvall behöver få effektivare transporter

”I Norrland är vi långt från kunderna, så effektiva transporter är en avgörande konkurrensfaktor för regionens industri, ja ett överlevnadsvillkor”, säger Magnus Svensson, vd på SCA Logistics.

Med den nya logistikparken och med helt nya etableringsytor för logisitkverksamhet och starkt förbättrade väg- och järnvägsanslutningar, möjliggör vi ett modernt transportflöde som fler än de redan närliggande industrierna kan ta del av och tjäna på.

Sundsvall Logistikpark blir en utmärkt plats för rederier, logistikföretag, transportbolag och speditörer men även fastighetsbolag som vill bygga och förvalta logistiklokaler inklusive kringservice på plats. Vi räknar med att det kommer att sjuda av affärsliv här inom en mycket snar framtid. Den som kliver in redan idag har goda möjligheter att påverka och ta del av fördelarna från start.

Illustration över Sundsvall Logistikpark i hamnen

Karta som visar järnvägsanslutningarna till Sundsvall Logistikpark

Mer information hittar du under informationsmaterial

 

Kontakt:

Sven Magnusson
VD Sundsvall Logistikpark AB
Telefon: 060-19 12 80, 070-333 36 79
E-post: sven.magnusson@sundsvall.se