Företag

Vill du bygga en del av logistikparken?

Nu handlar vi upp projektering och byggande av en del av logistikparken. Hela logistikparken innefattar kombiterminal, etableringsytor och en containerhamn. Sundsvall Logistikpark AB bjuder nu in att lämna anbud för att detaljprojektera och bygga kombiterminalen och etableringsytorna.

Totalentreprenaden innebär bland annat stora markarbeten och schakter, industrispår, vägar, ledningsarbeten, terrängmudulering med mera. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket.

Sista dag för att lämna in anbud är 2017-01-17.

Hela förfrågningsunderlaget ligger på E-avrop.

 

Vill du finnas där godset möts?

Den befintliga kombiterminalen ska flyttas till hamnområdet, Sundsvall Logistikpark. Där ska en effektivare terminal byggas i anslutning till den nya planerade containerhamnen. Containerhamnen blir en utbyggnad av den befintliga Tunadalshamnen.

I anslutning till kombiterminalen, för fulllängdståg, kommer det att finnas plats att etablera transport- och logistikverksamhet. Är du intresserad av att finnas i direkt anslutning till kombiterminal och hamn – där godsflödena passerar – så är du välkommen att höra av dig.

Vi är nu i slutfasen av att handla upp en operatör för att driva kombiterminalen. Operatören kommer att driva befintlig terminal i centrala Sundsvall tills den nya är byggd i logistikparken. Operatören ska sedan flytta verksamheten från centrala Sundsvall till logistikparken och driva den vidare där.

Den gemensamma tidplanen, som vi har tillsammans med Trafikverket och SCA, är att logistikparken ska kunna tas i drift 2020.

Vill du veta mer? Kontakta Sven eller Marie. Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

Skisser på etableringsytorna

Mer om den befintliga kombiterminalen.

 

Vill du få nyhetsbrev från Sundsvall Logistikpark?
Skicka ett mail till Marie Israelsson

 

Sundsvall behöver få effektivare transporter

”I Norrland är vi långt från kunderna, så effektiva transporter är en avgörande konkurrensfaktor för regionens industri, ja ett överlevnadsvillkor”, säger Magnus Svensson, vd på SCA Logistics.

Med den nya logistikparken och med helt nya etableringsytor för logisitkverksamhet och starkt förbättrade väg- och järnvägsanslutningar, möjliggör vi ett modernt transportflöde som fler än de redan närliggande industrierna kan ta del av och tjäna på.

Sundsvall Logistikpark blir en utmärkt plats för rederier, logistikföretag, transportbolag och speditörer men även fastighetsbolag som vill bygga och förvalta logistiklokaler inklusive kringservice på plats. Vi räknar med att det kommer att sjuda av affärsliv här inom en mycket snar framtid. Den som kliver in redan idag har goda möjligheter att påverka och ta del av fördelarna från start.

Illustration över Sundsvall Logistikpark i hamnen

Karta som visar järnvägsanslutningarna till Sundsvall Logistikpark

Mer information hittar du under informationsmaterial

 

Kontakt:

Sven Magnusson
VD Sundsvall Logistikpark AB
Telefon: 060-19 12 80, 070-333 36 79
E-post: sven.magnusson@sundsvall.se

Marie Israelsson
Marknads- och kommunikationsansvarig
Telefon: 060-19 11 18, 070-191 63 79
E-post: marie.israelsson@sundsvall.se