• Ny analys ger smartare beslut i offentliga bolag

  2016-08-18

  Med hjälp av en ny investeringsanalys som väger in fler perspektiv än strikt ekonomiska har en fallstudie av Sundsvalls Logistikpark genomförts. Analysen kan hjälpa offentliga bolag att ta bättre beslut och är resultatet av ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

  Investeringsanalysen innebär ett nytt sätt att värdera tillgångar än vad som vanligen görs. När en tillgång ska köpas in eller utvecklas så bestäms först användningen av den, därefter vilka intäkter den kan ge och till vilka kostnader. Det är sedan ofta grunden för beslut.

  Men många gånger behöver fler faktorer vägas in för ett mer komplett beslut. Sundsvalls kommun var intresserade av att hitta en analys som tar hänsyn till annat än bara ekonomi utan också miljöperspektiv vid en större investering, som investeringen i Sundsvalls Logistikpark.

  En tidslinje över hur utvecklingen kan förändras över tid för logistiskparken målades upp och en strategi för vad som bör göras med extra etableringsytor vid olika tillfällen togs fram med underlag från affärsmodeller, nyckeltal (exempelvis räntor) och godstrafikstatistik.

  – Analysen ger ett bättre beslutsunderlag för när extra etableringsytor inom logistikparken bör hyras ut till tredje parts företag, och när de bör säljas eller när det är lämpligt att expandera den befintliga verksamheten, säger Aron Larsson, docent i industriell ekonomi vid Mittuniversitetet.

  – Vårt syfte var att pröva en metod som tar hänsyn till fler aspekter än bara pengar. Det kan vara svårt att på kort sikt få ekonomisk lönsamhet i stora investeringar, men de kan bidra till andra positiva effekter som mindre koldioxidutsläpp. Det är viktigt när vi bygger en sådan här park att tänka långsiktigt och redan i projekteringen ta hänsyn till utvecklingen över tid, säger Carina Sandgren, projektchef, Sundsvalls Logistikpark.

  Den här typen av investeringsanalys används idag främst i större globala företag och i forskningssammanhang. Men resultat i den genomförda förstudien visar att den är mycket tillämpbar även vid investeringar i offentlig sektor.

  – Samverkansprojektet har visat sig intressant för fler kommunala bolag och finns det tid och resurser kan fler aktörer vara intresserade av att vidareutveckla metoden. Vi kommer att ha ett uppföljande möte redan nu för att se hur vi går vidare, förhoppningsvis kan metoden vidareutvecklas utifrån förstudiens resultat, säger Carina Sandgren.

  Förstudien är en del i ett samarbetsavtal mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun som stödjer Sundvalls kommuns strategi RIKARE som syftar till att skapa ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar tillväxt i kommunen.

   

  Kontakt

  Aron Larsson, docent, Mittuniversitetet,
  010-142 86 16, e-post: aron.larsson@miun.se

  Carina Sandgren projektchef, Sundsvalls logistikpark,
  060-19 11 80, e-post: carina.sandgren@sundsvall.se

  Dela denna nyhet