Sprängningsarbetet i projekt Sundsvall Logistikpark är avslutat

Sprängningsarbetet i projekt Sundsvall Logistikpark har nu avslutats. Totalt har 700 000 ton fast berg lossats i samband med sprängningsarbetet. Materialet används för byggnation inom projektet.

  • 6 hektar etableringsyta har skapats för logistikverksamhet
  • Den nya containerkajen byggs med material som losshållits
  • Förstärkningsmaterial för den nya kombiterminalen, etableringsytorna och för kajutbyggnaden
  • Förstärkningsåtgärder så som bultning och nät har installerats, för att säkra slänterna

Vi tackar för visat tålamod under den här intensiva perioden.

Dela denna nyhet