Sprängning vecka 7


På torsdag vecka 7, den 17/2, så kommer projektet att spränga för tätsöm. Sprängning kommer att ske kring klockan 09.00. Även mindre sprängningar förekommer regelbundet under veckan.

För att få information om exakta tider när sprängningarna sker så finns möjligheten att ringa nedanstående telefonnummer där aktuella tider för sprängning läses in.

Telefonnummer: 070-283 28 62

Signaler innan sprängning

Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (_ _ _), det blir en kort tystnad strax före sprängning och slutligen ljuder en lång ljudsignal (____) som markerar att sprängningen är över.

Dela denna nyhet