Sprängning för tätsöm

Projektet kommer regelbundet att genomföra mindre sprängningar för tätsöm. Att spränga tätsöm görs för att ta bort ytliga ojämnheter vid bergsslänterna inom det nya kombiterminalsområdet.

Det är en ytlig sprängning som kan medföra oljud. Hur mycket sprängningen kan märkas av beror på väderförhållanden. Vid kallt och klart väder så färdas ljud från sprängningen lättare.

Dela denna nyhet