Regeringen godkänner EU-ansökningar för järnvägstrianglar och LNG i Sundsvall

Regeringen tillstyrker två EU-ansökningar som handlar om järnvägstrianglarna Bergsåker och Maland, samt LNG-satsning i Sundsvall Logistikpark. Sundsvall är utpekad av EU-kommissionen som en viktig nod när det gäller transporter.

Läs hela pressmeddelandet 20140305 Regeringen godkänner EU-ansökningar för järnvägstrianglar och LNG i Sundsvall

Dela denna nyhet