Öka järnvägens konkurrenskraft

Sundsvall Logistikpark medverkar i Almedalen och diskuterar järnvägens konkurrenskraft. Välkommen till Campus Gotland 30 juni kl 15.00.

Järnvägen behöver stärka sin position och bli ett transportsätt att räkna med. Utmaningen för många är att få ihop volymer så att det blir lönsamt att fylla tåg, med tillräcklig frekvens, för att det ska vara attraktivt för speditörerna och varuägarna att välja järnvägen som ett alternativ. Hur kan samarbete mellan noder och tågoperatörer fungera för att öka järnvägens konkurrenskraft? Något att diskutera kring:

  • Hur kan vi öka transporterna på järnväg?

  • Hur kan vi göra järnvägstransporterna mer lönsamma och attraktiva? Vad gör tågoperatörerna?

  • Vad gör speditörerna?

  • Ser speditörerna någon förändring i vilka krav transportköparna ställer på miljön vid val av transportslag?

  • Kan ”sista milen” vara en del i paketet? 

  • Är banavgifterna för höga?

  • Fungerar tågtidsansökan som ett bra system eller bokar man upp för mycket tid för att ”hindra” sina konkurrenter?

  • Alla vill köra mer på tåg för miljöns skull, men lönsamheten är för dålig.

  • Det är andra planeringskrav och kostnader för att köra på järnväg än på väg. Hur påverkar det järnvägens konkurrenskraft?

Medverkande:
Moderator: Hans Dunder, Sundsvalls kommun
Erika Svanström, kommunikationschef, Sveriges Åkeriföretag 
Jasenko Omanovic (s) Riksdagen Trafikutskottet
Karolina Boholm, Transportdirektör, Skogsindustrierna
Mats Hollander, Kommunikationsdirektör, Green Cargo
Tommy Halén, vd Trelleborgs hamn
Marie Israelsson, Marknads- och kommunikationsansvarig, Sundsvall Logistikpark 

Tid: 30 juni kl 15.00-15.45
Plats: D24 Campus Gotland, D-huset (fd Studentcentrum)

Seminariet är en del av Mittuniversitetets program ”Framtidsregionen” där Sundsvall Logistikpark medverkar.
Mer om Framtidsregionen hittar du Mittuniversitets hemsida.

Dela denna nyhet